„Ve čtvrtek 29. dubna jsem poprvé využila možnost uložení kola v bikeboxu v parkovacím domě v Nádražní ulici. A to zhruba od půl sedmé ráno do půl sedmé večer. Předpokládala jsem, že cena bude činit tolik, kolik je všude inzerováno, včetně informačních tabulí v samotném parkovacím domě, tři koruny za den,“ napsala.

Při vyzvednutí kola se však žena nestačila divit. Aby se ke svému kolu zase dostala, musela do skříňky nasypat 36 korun.Ten den kolařka z časových důvodů rozpor deklarované a skutečné ceny neřešila. Ve středu 5. května ale bicykl do boxu uložila znovu. To už si všimla, že automat těsně před uzamčením boxu informuje, že se jedná o hodinovou sazbu, nikoliv celodenní.

Právě proto se se stížností obrátila na vlastníka parkovacího domu a požadovala sdělení aktuálního ceníku. A také sjednocení na několika místech různě deklarovaného a skutečného poplatku. „Současně prosím o zvážení, zda je takto nastavená cenová politika vhodná. Zřízení bikeboxů mělo podpořit alternativní způsob dopravy, jenže cena celodenního parkování auta v parkovacím domě 30 korun je levnější než cena za uložení kola na 11 a více hodin,“ upozornila.

Chybně nastavený požadavek

Podle Lenky Šafaříkové, vedoucí projektového týmu společnosti POHL cz, která má nastavení sazby na cykloboxech v Benešově na starosti, se ale nejednalo o úmysl. „V softwaru cykloboxů byl chybně nastaven požadavek na úhradu tří korun za hodinu. Tímto docházelo k chybnému výpočtu úhrad za použití cykloboxů. Chyba nastavení byla odstraněna 8. května a omlouváme se za to,“ sdělila vedoucí.

Firma současně požádala město o zaslání kontaktů na ty, kteří byli chybou poškozeni a požadují nápravu, s tím, že jim bude škody kompenzovat a omluví se. Podle benešovského místostarosty Romana Tichovského město pisatelce za upozornění na chybu poděkovalo. „V našem zájmu je dostat co nejvíce aut z ulic města a nízká sazba za odložení kola je z toho důvodu samozřejmostí. Není proto možné, aby se za kolo platilo víc než za auto,“ řekl.