V souvislosti s ustanovením vydal Středočeský kraj nařízení o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V souladu s tím je proto celoplošně zakázaná celá řada věcí.

Hasiči mezi zákazy jmenovali: používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní a lesní cesty, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem a podobně.

Kromě toho kraj zakázal rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně jako je pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství, kouření nebo i jízdy parní lokomotivy v lesích a jejich okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů.

V souvislém rostlinném porostu umožňující další šíření požáru, zemědělských obdělávaných plochách, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení a jejich okolí pak do vzdálenosti 100 m a to platí také u stohů sena a slámy.

"Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů," upozornil Libor Pospíšil vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů HZS.

Podle Veroniky Švorcové Mocové, mluvčí středočeských hasičů se každý, kdo zákaz neuposlechně vystavuje nebezpečí pokuty nebo dalších postihů.
"Kdyby se nějkomu vymknul oheň z kontroly a způsobil škodu na pojištěném majetku, pojišťovna v takových případech krátí pojistné plnění," dodala.