Jak moc se pro Benešov i jeho široké okolí veledůležité a roky vyhlížené dopravní stavby přiblížily realizaci?

„Oba investoři spolu jednali o tom, kdo co zaplatí, tedy která část obchvatu bude ještě součástí Václavické spojky a půjde za ŘSD,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský. „Podle zatím posledních informací se už investoři domluvili,“ řekl.

Investoři už také začali projektovat a tyto stěžejní dokument by měli mít na stole ještě letos. A díky tomu je podle Romana Tichovského reálné, aby se začalo skutečně stavět už v roce 2027. Pokud se to podaří, hotovo by mělo být v roce 2030.

Ještě dříve, než ŘSD začne s výstavbou Václavické spojky a Středočeský kraj s budováním obchvatu, zahájí ŘSD podle generálního ředitele Radka Mátla stavbu zahloubení silnice I/3 u Konopiště.

„Máme už dokončenou dokumentaci pro sloučené rozhodnutí. V současné době probíhá také inženýrská činnost a díky tomu budeme schopni ještě letos požádat o vydání společného rozhodnutí,“ uvedl generální ředitel na dotaz Deníku.

Díky tomu plánuje ŘSD začátek stavby nejpozději na rok 2026, tedy rok před předpokládaným startem stavby přivaděče od Benešova k D3. Už příští rok pak předpokládá vyhlášení veřejné soutěže na zhotovitele. Podle benešovského místostarosty má ŘSD na stavbu tunelu připraveny i peníze.

„Z našich společných jednání vyplynulo, že ŘSD na tuto stavbu bude moci využít až dva a půl miliardy korun,“ řekl benešovský politik.

Jisté v obou zmiňovaných záměrech však je, že obě stavby ŘSD, tedy přivaděč i zahloubení musí být dokončeny souběžně nebo raději o něco později než obchvat. To je nakonec také podmínka Benešova k tomu, aby k výstavbě Václavické spojky dal svůj souhlas.

Pokud by Václavická spojka vznikla dlouho před obchvatem i zahloubením, zahltilo by to město dalšími vozidly od dálnice D3 směřujícími na Vlašim respektive těch, která by kvůli úplné uzavírce silnice I/3 při stavbě tunelu sjela na objížďku přes město. Toho se vedení Benešova velmi obává. Proto také tento postoj stále zdůrazňuje při společných jednáních s ŘSD a každoročně ho i písemně aktualizuje.

V případě, že bude už existovat dálnice D3, pomůže Benešovu severovýchodní obchvat. Jasně o tom hovoří studie, kterou má Benešov už řadu let k dispozici.

Základem studie je to, co se stane, až se Benešov spojí s dálnicí D3 Václavickou spojkou. Z toho ale také vyšlo, že proud vozidel, který jede ze severu na jih se otočí a půjde z východu na západ. Dálnice D3 totiž „nasaje“ vozidla až z Vlašimska. Na to však Benešov není postavený.

"Kvůli zklidnění dopravy jsme zúžili Čechovu ulici, ve městě je řada okružních křižovatek a kritická situace je i na Červených Vršcích. Kdyby sem kvůli nájezdu na dálnici přes Václavickou spojku dorazil ještě další proud vozidel z Vlašimska, byla by situace neúnosná,“ tvrdí místostarosta.

Právě proto musí obchvat vzniknout dříve, než taková situace nastane. V případě, že nebude v provozu severovýchodní obchvat města a dokončeno také zahloubení u Konopiště, nedá Benešov souhlas se stavbou Václavické spojky.

„Náš postoj ŘSD zná. Přes to nejede vlak,“ dodal rezolutně Roman Tichovský.