„V případě jakéhokoliv zhoršení situace jsme připraveni operativně reagovat a podle vývoje se řídit doporučeními státních orgánů,“ potvrdil mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek s tím, že stejný scénář benešovský zdravotnický ústav naplňoval už při předešlých vlnách covidové pandemie. Právě proto je s očekávanými situacemi nemocnice připravena „předělat“, tedy přizpůsobit nyní běžná oddělení pro potřeby koronaviru.

„Jsme schopni rychle přebudovat tři oddělení na covidová, kde bychom měli poskytovat péči pacientům na až stovce lůžek,“ připomněl mluvčí. Týkat by se to mělo Oddělení interny s ARO, chirurgie a také Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče. To jinak slouží následné péči pacientům, kteří po zvládnutí akutního stavu nedosáhnou dostatečné soběstačnosti k tomu, aby mohli odejít z nemocnice do domácího ošetřování a vyžadují doléčení za hospitalizace a další rehabilitaci.

Pacienti s covidem s těžkým průběhem potřebují pro udržení životních funkcí podporu nucené ventilace. Benešovská nemocnice má pro takové případy připraveny nad rámec běžného provozu operačních sálů, anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotek intenzivní péče dalších 19 ventilátorů. „Domníváme se, že je to s ohledem na naše potřeby a kapacitu dostatečný počet. Ani na vrcholu pandemie jich nebylo potřeba víc,“ tvrdí mluvčí nemocnice.

I když zatím nebyl důvod povolávat posily, je benešovská nemocnice připravena znovu zapojit do péče o nemocné vojáky, studenty benešovské střední zdravotnické školy nebo studenty medicíny. Teprve v případě, že by počet pacientů přesáhl možnosti benešovské nemocnice, by připadal v úvahu jejich transport do zdravotnických zařízení s volnými kapacitami.