„Přehlédli jsme, že smlouvu s makléřem, který pro nás obchodoval v Kladně, nelze vypovědět,“ přiznal benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Právě proto rada musela své rozhodnutí o přestupu k jinému obchodníkovi revokovat. A to se na její poslední schůzi také stalo. „Tento rok se energie pro Benešov vysoutěží ještě u původní společnosti,“ doplnila tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva.

Stále ale platí, že se zánikem smluv o dodávce energií do jednotlivých městských objektů, třeba škol, chce radnice soutěžit i pro ně. „Čím větší objem obchodu bude, tím lepší nákupní ceny dostaneme,“ připomněl místostarosta Roman Tichovský.