Všech osm bytů se nachází v takzvané „Chudé Praze“ vedle „Flusárny“, dalšího domu ve Vlašimské ulici. Jde o jeden ze dvou objektů využívaných pro sociálně slabé občany, kteří na standardní byt zejména kvůli nákladům na jeho provoz nedosáhnou. „Kromě toho nabízíme další čtyři standardní byty, které byly v nedávné době uvolněny a ještě nebyla zahájena jejich rekonstrukce,“ doplnil místostarosta.

V rámci bytové politiky město obvykle nabízí volné byty občanům k pronájmu na úřední desce. Aktuální nabídka za březen na stránkách Benešova visí až do 11. dubna.

„Pokud se v budoucnosti geopolitická situace výrazně nezkomplikuje, budeme v dalším období podobně nabízet a přidělovat další uvolněné byty, jako to děláme podle našich současných pravidel každoročně,“ ujistil Zahradníček.

Může dojít na nouzové ubytování

S ohledem na vývoj situace na východě Evropy místostarosta upozornil, že i Benešov se může dostat do situace, že bude nutné poskytnout uprchlíkům další ubytovací kapacity, jako jsou nouzová přístřeší. Ta by se mohla nacházet například v některých tělocvičnách na území města, což by následně ovlivnilo sportovní i další aktivity škol i veřejnosti.

„To vše ukáže až další vývoj. V řadě činností našeho současného života se bude nutné trochu omezit. Věřme, že tak přispějeme k podpoře těch, kteří pomoc skutečně potřebují. Mnozí z nich už nemají své domovy a ztratili někoho ze svých blízkých nebo je válka v jejich zemi zasáhla jinak,“ připomněl Zahradníček, podle kterého je pomoc uprchlíkům vzhledem k závažnosti situace na Ukrajině nezbytná.

„A to i přesto, že máme někdy pocit, že mezi nimi jsou i lidé, kteří nabídnuté ruky zneužívají nebo si jí vůbec neváží. Setkáváme se i s obavami, že tato pomoc jde nebo půjde příliš na úkor uspokojování životních potřeb našich občanů,“ poznamenal.

V Benešově se řeší rovněž přijímání ukrajinských žáků a studentů do škol. Podle místostarosty o tom budou rozhodovat ředitelé a ředitelky mateřských i základních škol tak, aby to neovlivnilo zápisy. Ty proběhnou dříve, než uplyne lhůta, kterou mají Ukrajinci pro zahájení povinné školní a předškolní docházky, tedy 90 dnů od jejich příchodu a registrace. „Do té doby zajišťujeme pro ukrajinské děti aktivity prostřednictvím domu dětí a mládeže a dalších městských organizací a spolků,“ dodal Zdeněk Zahradníček.