„Před zhruba deseti lety jsme tehdy chátrající hrobku, která stojí ve staré části městského hřbitova nákladem 400 tisíc korun opravili,“ připomněl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

S monumentálním objektem stojícím přímo proti hlavní cestě středem hřbitova souvisí i další hroby významných benešovských lidí.

„Přehled v Benešově pohřbených významných osobností získala komise pro kulturu. Ta by měla soupis vyhodnotit, případně k němu přidat další jména z nově identifikovaných hrobů,“ vysvětlila tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva.

O tom, zda se hrobka rodiny Urbanidesovy nakonec stane majetkem Benešova, rozhodnou ale až zastupitelé na schůzi v pondělí 17. dubna. Od městské rady však má zastupitelstvo doporučeno tento dar schválit.

Poslední detaily doladěny. Zámek Konopiště přivítá po zimní pauze první turisty

Pokud se tak stane, bude hrob rodiny Urbanidesovy už druhou funerální nemovitostí v držení města. Zatím jedinou takovou památkou zůstává ta připomínající působení jezuitů v Benešově. Právě díky nim je Benešov označován jako město piaristické vzdělanosti a kultury. Už v roce 1706 se jim totiž podařilo v piaristické koleji otevřít první gymnaziální třídy. Pietní místo pochází právě z 18. století a stojí poblíž kostela sv. Mikuláše na Karlově v nejstarší části pohřebiště. Také hrobku piaristů zrekonstruovalo město na své náklady a poté ji v roce 2008 vysvětil farář Jerzy Szwarc.