Zastupitelstvo jako nejvyšší orgán města schválilo prohlášení, v němž označilo vpád ruských vojsk do nezávislé země za „hanebný a nepřijatelný akt agrese učiněný v rozporu s mezinárodním právem". „Vyjadřujeme plnou podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu, stojíme plně za Ukrajinou," uvedl místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Osm bytů a další místa

Nezůstalo se ale jen u proklamací. Souhlas dostalo rozpočtové opatření, díky němuž může město poslat v rámci humanitární pomoci Ukrajině prostřednictvím organizace Člověk v tísni peněžitý dar ve výši 1 milion českých korun. Další milion pak město uvolní pro stavební úpravy a vybavení osmi neobsazených městských bytů.

Právě tam mají najít zázemí ukrajinští uprchlíci. „V Benešově jsme schopni poskytnout přechodné ubytování nejen v těchto osmi bytech, máme také sedmatřicet míst v Turistické základně v Jablonné nad Vltavou,“ připomněl starosta Jaroslav Hlavnička.

Oficiální konec spolupráce

Kromě toho se město oficiálně zřeklo spolupráce s městem Klin v Moskevské oblasti. Místostarosta Zdeněk Zahradníček vysvětlil, že smlouva o spolupráci s Klinem vznikla za bývalého režimu. „Spolupráce byla patrně funkční jen do roku 1989," dodal s tím, že vedení města v benešovských archivech žádné dokumenty o spolupráci nenašlo.

Starosta: Více strážníků bude potřeba

V souvislosti s válkou na Ukrajině a pohybem velkého počtu utečenců zastupitelé souhlasili také s rozšířením počtu členů Městské policie Benešov. Nově jejich řady rozšíří další čtyři strážníci. I vzhledem k tomu, že v nejbližších týdnech odejdou dva strážníci do důchodu, přivítal navýšení počtu členů také velitel městské policie Radek Stulík.

Starosta města uvedl, že bude víc strážníků zapotřebí i kvůli možným případným konfliktům mezi Ukrajinci a dalšími obyvateli - a to v době, kdy opadne počáteční nadšení pro pomoc běžencům. Připomněl současně, že v Benešově žijí také Rusové.

V Benešově by mělo vzniknout asistenční místo pro uprchlíky. Kvůli němu město nabídlo Středočeskému kraji volné prostory, přednost ale nakonec dostala Příbram. Zastupitel Pavel Pavlík, který je současně i krajským náměstkem pro zdravotnictví, řekl, že počet center v kraji se už zvyšovat nebude, protože by nebylo možné pro ně zajistit vhodný počet zaměstnanců.