„Právě ve druhém zářijovém týdnu stabilita i kvalita provozu významně vzrostla. Autobusy jezdily v pětadevadesáti procentech případů znovu načas,“ připomněl Jan Vachtl, referent pro MHD Benešov.

Zkušenosti s fungováním MHD v úvodu nového školního roku si benešovští cestující nenechali pro sebe. Svou kritiku pak adresovali zřizovateli. Podle Terezy Lípové odpovědné na benešovské radnici za propagaci a vztahy k veřejnosti lidé nejčastěji upozorňovali na fungování školních spojů ze Spořilova, neprofesionalitu řidičů - a v případě těch zahraničních také na jejich nedostatečnou vybavenost češtinou. Objevila se ale také informace, že řidič neznal trasu linky MHD, po níž měl jet.

Dispečer jezdil z řidiči

„Tvrdá data z autobusů spolu se zkušenostmi cestujících, které město Benešov proaktivně sbíralo na sociálních sítích nebo v rámci dotazníku mobilního rozhlasu, daly dohromady solidní základ pro zpětnou vazbu na kvalitu služby MHD, kterou město pravidelně adresuje dopravci,“ informovala Lípoví a připomněla, že v pondělí 18. září proto proběhlo jednání se zástupci ČSAD. „Probírala se tam celá řada opatření od zpřehlednění názvu zastávky u nemocnice, která se nyní jmenuje Máchova – nemocnice, zpoždění posilového spoje z MŠ Úsměv, až po jazykové kurzy řidičů,“ shrnula.

Podle ředitele ČSAD Benešov Tomáše Urbánka procházejí zahraniční šoféři dalšími hodinami zaučování. „Konkrétně s řidiči dispečer projde určenou trasu. U konkrétního řidiče pak s ním dispečer jezdil v autobuse celý den a ukazoval mu trasu a zastávky,“ uvedl ředitel. „V podstatě to je o neustálém učení a připomínání,“ dodal.

Rozvoj a zkvalitňování městské hromadné dopravy bude pode informací z benešovské radnice pokračovat i v dalších měsících. Přispět k tomu by mělo další monitorování situace i zjišťování, jakým způsobem dopravce plní svou úlohu zajišťovat odpovídající a kvalitní městskou dopravu.

„Uvědomujeme si, že v ranní špičce hrají roli minuty, a každé větší zpoždění může znamenat problém. Denně sledujeme data z provozu a všímáme si, jak se o MHD vyjadřují cestující,“ ubezpečil benešovský místostarosta Jakub Hostek s tím, že případná pochybení město aktivně řeší.

„Jsme v úzkém kontaktu s dispečinkem a nabízíme řešení patových situací. Po dopravci, poskytovateli služby, za kterou platíme nemalé peníze, chceme, aby zajišťoval dopravu v odpovídající kvalitě. Pokud tomu tak nebude, přistoupíme k sankcím. Rozumíme tomu, že není snadné najít kompetentní řidiče, ale požadujeme po dopravci, aby vyřešil problém s jazykovou bariérou,“ zdůraznil.

Počet cestujících stoupá

O tom, že se nastolený systém MHD Benešov, tedy nulové jízdné a postupné rozšiřování linek i zastávek, ubírá správným směrem, svědčí údaje, které zaznamenaly takzvané sčítače. Přístroj eviduje každého nastupujícího cestujícího. „V druhém zářijovém týdnu zařízení ukázala, že se počet přepravených denně pohybuje okolo 1400 cestujících,“ potvrdil Jan Vachtl, referent pro MHD Benešov s tím, že dostatečně využívané jsou také spoje, které mimořádně jezdí během zářijových sobot.