Čtyřicet milionů korun. Právě tolik stačí letos k uskutečnění první etapy opravy krytého plaveckého bazénu.
Je to ale také částka, kterou Benešov vyčíslil schodek svého letošního rozpočtu. Přesněji: Město utratí o 40,578 milionu korun více, než získá. Peníze ale přesto potřebuje a také je do rozpočtu pošle.


„Z přebytku, který jsme vytvořili loni,“ vysvětlil místostarosta Roman Tichovský.


Benešov má v plusech z loňska dokonce téměř 80 milionů. Na pokrytí schodku by mu ale stačil i předloňský přebytek 48 milionů korun. Po „zaplácnutí“ nového schodku tak má Benešov v rezervě stále ještě necelých 37 milionů.
Zajímavé je ale porovnání jednotlivých částí rozpočtu. Benešov letos získá na daních 218, dalších 185 milionů pak díky dotacím. Například od státu na výkon státní správy nebo jako příspěvky na péči. Celkové letošní příjmy dosáhnou částky 421 milionů.
To výdaje, rozdělené mezi provozní a investiční, jsou o už zmiňovaných více než čtyřicet milionů vyšší. Zatímco na investiční akce, jako je zateplování domů, opravy a inovace škol nebo například revitalizace amfiteátru v Konopišti Benešov vydá 174 milionů, provozní výdaje města tuto částku převýší o více než sto milionů korun!
A které investice budou letos pro město nejvýznamnější? První etapa rekonstrukce krytého plaveckého bazénu bude stát oněch 40 milionů, nová lávka z Táborské do Křižíkovy ulice přijde městskou kasu na dalších 35 milionů. Velkou investicí bude irekonstrukce stokové sítě a intenzifikace čistírny odpadních vod. Ta zatíží výdajovou část rozpočtu částkou 10 milionů korun.