„Práce, které by se tam letos měly odehrát, jsou v zatím odhadované výši 32 milionů korun,“ potvrdila Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města a správy majetku Městského úřadu Benešov.

Za ty peníze by mělo dojít nejen k zateplení objektu, ale také rekonstrukci únikového schodiště, rozvodů tepla, vzduchotechniky a kotelny.

Záměr na rozsáhlou rekonstrukci kulturního zařízení zařadilo město i s plánovanými finančními náklady, do letošního rozpočtu. Při jeho projednávání a také už o několik měsíců dříve, kdy se o nakupování nových kotlů a vzduchotechniky pro KD Karlov na radnici už oficiálně hovořilo, veřejně připomínal někdejší starosta města Jaroslav Hlavnička jednu podstatnou záležitost.

„Nevím, z jakých podkladů předpokládanou cenu město sestavilo, ale nejprve musí být hotový tepelný audit,“ řekl Jaroslav Hlavnička. „Teprve na jeho základě je možné sestavit projekt a stanovit, jaká bude potřeba izolace a jak výkonná musí být technika a také, kolik to bude stát,“ dodal.

Energetický audit KD Karlov je nyní hotový. Podle starosty Benešova Petra Hostka ale termín zahájení rekonstrukce zatím stanovený nebyl. „Není hotový detailní projekt,“ vysvětlil.

Záměrem radnice je částečná rekonstrukce pláště objektu, která spočívá ve výměně vybraných otvorových výplní a také původních hliníkových rámů, do nichž jsou zasazena okna. Energetický audit také doporučil technické parametry okem, tedy jejich zaručenou tepelnou prostupnost snižující ztráty tepla z interiéru. Jaké značce či dodavateli dá nakonec investor přednost, není jasné. Jisté ale je, že
další možné úspory by měla přinést instalace vnitřních technologií – nových plynových kotlů, postupná výměna zářivkových svítidel za LED technologie, výměna stávající vzduchotechniky zajišťující čerstvý vzduch ve velkém sále.

„Kotelna by měla být připojena na systém Městských tepelných zařízení Benešov. Díky umístění kulturního domu a dispozici jeho kotelny, tam bude moci být kotel, který stačí k vytápění nejen samotného kulturáku, ale také radnice a budovy Atasu, kterou budeme přestavovat pro potřeby městské policie, ZUŠky i úřadu,“ uvedl Hostek. Podle něj by mohlo dojít i k připojení nového systému vytápění k Základní škole Na Karlově, protože tamní kotelna je na pokraji své životnosti.

Zatím nepříliš zmiňovanou okolností rekonstrukce Kulturního domu Karlov, je případný souhlas projektanta.

„Jakékoliv úpravy kabátu budovy, ale také jejího vnitřku, by měl odsouhlasit autor projektu, jímž je architekt Petr Štefek. Objekt je sice majetkem města, ale projektant na něj má autorské právo. Je to jeho duševní vlastnictví,“ připomněl Jaroslav Hlavnička.

Schválení autorem projektu ale podle Petra Hostka nebude zapotřebí, protože se bude jednat jen o částečnou rekonstrukci pláště a přímo do něj se prý zasahovat nebude. Vzniknou jen větší vrata u kotelny, díky čemuž tam půjde instalovat výkonnější a větší technologie.

KD Karlov od svého vzniku na začátku devadesátých let minulého století prošel řadou dílčích oprav a úprav. Například v roce 2013 město investovalo do výměny skel za tepelně i zvukově izolační, dva miliony korun. Byla to reakce nejen na úniky tepla, ale také na stížnosti na hluk obyvatel žijících v panelácích proti kulturnímu domu.