Hospodaří jídelny jako příspěvkové organizace města v rozporu s pravidly Benešova?

Právě takové otázky nejspíš napadnou každého, kdo si na webu města přečte článek místostarosty Tomáše Podholy s titulkem Eurest - školní jídelna tak trochu jinak.

„Benešov oslovila firma Eurest, která mimo jiné poskytuje služby i v oblasti školních jídelen, s dotazem, zda může předložit nabídku na správu městských školních jídelen,“ píše místostarosta.

Ten na webu rovněž uvedl, že k vypracování nabídky byly poskytnuty potřebné informace a navíc: „Zástupci města začali zároveň vyhledávat reference, jak na firmu Eurest, tak i na odezvy na její služby v místech, kde již působí.“

Článek druhého muže Benešova dále návštěvníky městského webu upozorňuje, že Eurest funguje například v benešovském Danone, Marsu v Poříčí nad Sázavou, v Základní škole ve Voticích a dokonce až na samotném Hradě.

Benešovská delegace si pravděpodobně právě kvůli pochybnostem o vlastních jídelnách prohlédla zařízení ve Voticích a Berouně.

„Do obou měst jsme osobně dojeli a přímo na místě prohlédli školní jídelny i kuchyně. Jídelny i kuchyně spravované Eurestem jsou na velmi dobré úrovni a šíře nabídky pro strávníky nejen v jídlech, ale i v doplňkovém prodeji je lákavá,“ hodnotí Podhola nabídky, stejně jako chování personálu. „…vstřícná komunikace a zároveň i výchova ke stolování…“

Před časem eurestové dilema řešili také rodiče a vedení města v Týnci nad Sázavou. Tam Eurest nezakrytě prosazovalo nejužší vedení města, ale zastupitelé dali přednost vlastní kuchyni.

O případné expanzi Eurestu do Benešova bude také nakonec rozhodovat nejvyšší orgán města.

„O další případné spolupráci s firmou Eurest bude rozhodovat rada města a poté v konečné fázi i zastupitelstvo,“ potvrdil místostarosta Tomáš Podhola.