Na vzniku krátkého hraného filmu se podílely také Policie ČR Benešov, Hasičský záchranný sbor Benešov, města Benešov a Vlašim, společnost Auto S.V.A. a Městská policie Benešov.

„Iniciování celého počinu preventivního projektu odstartovalo smutnými událostmi, které se staly během týdne na území okresu Benešov. Proto jsme přistoupili k vytvoření materiálu, který jasně poukazuje na tento hazard se životy a budoucností mladistvých,“ uvedl Jaroslav Bican, preventista Policie ČR Benešov.

Video, které se natáčelo na dopravním hřišti v Benešově zobrazuje tragické následky dopravní nehody, kterou způsobil mladý řidič v půjčeném autě svého otce.

„Mladí lidé často podceňují rizika spojená s řízením bez řidičského oprávnění. Naším cílem je prostřednictvím tohoto videoklipu zvýšit povědomí o nebezpečnosti takového chování. Ročně u nás dojde k 1200 nehodám, které způsobil řidič bez řidičského oprávnění. Ve 350 případech je řidičem mladý člověk ve věku do 20 let. Ročně přitom při takových nehodách zemře v průměru deset lidí,“ zdůraznil závažnost takového počínání Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy.

| Video: Youtube

„Alarmující je i fakt, že při každé třetí takové dopravní nehodě byl řidič pod vlivem alkoholu či drog. Nezodpovědné chování, jako je nelegální půjčování auta může mít katastrofické následky nejen pro samotné řidiče či spolujezdce, ale pochopitelně i pro ostatní účastníky silničního provozu. Proto má videoklip za úkol nejen varovat, ale také přimět mladé lidi k tomu, aby se chovali odpovědně, respektovali zákony a vyhýbali se jakémukoli alkoholu či omamným látkám před řízením,“ dodal Jaroslav Bican.

Režisérem klipu je Daniel Vičan, záchranář a také předseda spolku Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Roli viníka tragické dopravní nehody, při které zemře spolujezdkyně, ztvárnil Karel Venhoda, roli policisty měl benešovský policejní preventista Jaroslav Bican a zahráli si v něm i policisté Oddělení hlídkové služby a Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov. Záchranářem v klipu je skutečný záchranář Jakub Richtr.