Velkoplošné panely s fotografiemi doprovozenými texty v centru města v rámci putovní výstavy instalovala organizace Postbellum, jejíž Paměť národa patří mezi nejrozsáhlejší sbírky orální historie na světě. Má přes deset tisíc svědectví a nahrané příběhy se odehrály nejen v České republice, nýbrž také v dalších 20 zemích.

Výstava Středočeši v Paměti národa zobrazuje historická témata v podobě vzpomínek pamětníků klíčových událostí 20. století. Jde o svědectví rodáků či osob se silnou vazbou na centrální Čechy.

„Výstava přináší dvanáct příběhů z dob války, okupace a totality. Všechny se odehrály v kulisách významných míst Středočeského kraje a všechny mají paralelu v tom, co se dnes děje na Ukrajině,“ připomínají autoři expozice.

Svědectví vypráví o hrůzách druhé světové války, nacismu a holokaustu, protinacistickém odboji a lidské statečnosti. Pamětníci si při nich vybavují události posledních válečných bojů a slepé poválečné odplaty. Vzpomínají i na život za železnou oponou, komunistické pracovní tábory a sovětskou okupaci v roce 1968.

Z Benešova se putovní výstava přesune do Poděbrad na Nymbursku.

Co je Post Bellum
Latinský termín Post Bellum znamená po válce. Jedná se ale také o název neziskové organizace, která vznikla v roce 2001 a jejím cílem je vyhledávání pamětníků nejvýznamnějších okamžiků 20. století a nahrávání jejich vzpomínek. Zakladateli organizace jsou někteří čeští historici a novináři.