Přesně tak to plánují v Benešově. Jenže k tomu potřebuje město, i sídla navázaná na jeho systém svozu komunálního odpadu, překladiště. „Zatím na něj místo nemáme, hledáme ho na okraji města,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Při vzniku překladiště bude nutné dodržet územní plán a nebude možné ho postavit kdekoliv. A protože se odpad v Benešově nebude likvidovat, bude třeba ho z odvézt. Vhodná spalovna má vzniknout u elektrárny Mělník.

Ke zlevnění koloběhu odpadu proto bude vhodné překladiště postavit u železniční vlečky. „Není to nezbytně nutné,“ tvrdí místostarosta. „Odpad se na vagony bude nakládat v kontejnerech,“ uvedl.

Kromě samotného překladiště by v jeho areálu měla stát i třídící linka, úpravna odpadu, sběrný dvůr a malá kompostárna. A protože se ukládání části už nezpracovatelného odpadu na skládku Benešov nevyhne, bude potřebovat co nejdůslednější třídění. Aby ukládal co nejméně.

Do Přibyšic totiž už vozit nebude moci. Celé zařízení by mělo stát až 100 milionů korun. V souladu s koncepcí Středočeského kraje by s financováním měly pomoci dotace.

„Zatím máme studii a z ní víme, co potřebujeme. Až najdeme pozemek, vznikne projekt a teprve pak budeme žádat o dotaci,“ dodal benešovský místostarosta Roman Tichovský.