„Naše nemocnice výstavbou heliportu pomáhá k zajištění bezpečnosti a kvality provozu letecké záchranné služby. Přispěli jsme k rozšíření sítě certifikovaných heliportů použitelných všemi složkami Integrovaného záchranného systému,“ uvedl na přistávací ploše ředitel nemocnice Roman Mrva s tím, že to je jasný signál, že Benešov je významnou páteřní nemocnicí nejen pro centrum Čech.

Asfaltová přistávací plocha stála 2,3 milionu korun, ale největším problémem bylo získání povolení k její výstavbě, tedy administrativa.

„Přeji si, aby takových heliportů bylo po republice víc a víc. V Benešově jsme až do jeho vybudování přistávali i na Červených Vršcích u silnice I/3 nebo tady na hrubé prašné navážce,“ připomněl náměstek ředitele Letecké služby Policie ČR Pavel Forst s tím, že letečtí záchranáři fungují v Praze a středních Čechách od roku 1987.

Benešovský urgentní příjem pacientů tak nyní má standardizovanou přistávací plochu, kterou může kdykoliv využít řízení letového provozu v České republice. Nemocnice ale i nyní prochází i další modernizací.

„Stavební práce v areálu probíhají za provozu a já děkuji všem za to, jak zhoršené podmínky zvládli,“ poděkovala Petra Pecková, hejtmanka kraje, který drží celý balík akcií nemocnice.

Stavbu od samého začátku sleduje i v rámci kontrolních dní také benešovský zastupitel a náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík. „Přeji si, aby všechny tyto změny přispěly k maximální spokojenosti našich pacientů a aby zde naši zdravotníci našli ty nejlepší možné podmínky pro svou práci,“ dodal.

Přistávací plocha vrtulníků

Nový asfaltový heliport označený velkým H uprostřed leží v horní části areálu nad Komplexním rehabilitačním centrem. Zařízení umožňuje vzlet a přistání záchranářských vrtulníků a jeho vybudování bylo podmínkou pro vznik urgentního příjmu II. typu. Dosud byli pacienti a zraněné osoby dopravováni letecky přímo do traumatologických center pražských nemocnic.

„Nyní je benešovská nemocnice první v kraji která přijme pacienty, kteří nesplňují kritéria pro přijetí v pražských traumacentrech, tedy specializovaných pracovištích nejvyššího typu. Právě oni budou směřovat do oblastních center jako je to v Benešově, kde zdravotníci požadovanou péči také zvládnou,“ sdělil ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý.

Centrální vstupní pavilon

Při malé úterní slavnosti v nemocnici otevřeli také zcela novou budovu - centrální vstupní pavilon. Stojí uprostřed parku a slouží současně jako pilíř nového nadzemního koridoru spojujícího pavilony chirurgie a interny. Dominantní je v přízemí velká recepce.

„Je to místo, kde se všichni dozvědí vše potřebné k tomu, aby našli odpovídající pracoviště nebo i konkrétního zdravotníka,“ připomněl ředitel.

Bude to ale také místo, kde se soustředí čekatelé na odvoz. Přitom se čekání na sanitku nebo příbuzného odehraje v důstojnějším a příjemném prostředí, nikoli v čekárně před některou z ambulancí.

Výhodou nového uspořádání bude také to, že parkování převozové sanitky nebo osobního vozu nezablokuje provoz na hlavní komunikaci jako tomu dosud je. V patře budovy vznikla zasedací místnost, kterou zdravotníci využijí při školeních.

„Nabídne možnost se zde připojit například na video systém na operačním sále kdekoliv na světě, takže více lidí najednou bude moci online sledovat operatérem komentovaný výkon. Školený personál uvidí také výsledky všech zobrazovacích metod například magnetickou rezonanci a CT vyšetření,“ doplnil Roman Mrva.

Pod střechou vstupního pavilonu bude v provozu lékařská knihovna s počítači a připojením do odborných knihoven. K dispozici tam bude i terasa s výhledem do parku s nově vysazenými stromy – ambroní západní, cedrem libanonským a platanem javorolistým. V parku roste také památný javor, u něhož brzy přibude vysvětlující tabulka.

Přístavba chirurgického pavilonu

V přístavbě chirurgického pavilonu se otevřelo patro pro lůžkové oddělení chirurgie ve zcela nových a moderních prostorách. Chirurgie tak má úplně nové klimatizované oddělení, které technologicky odpovídá současnému trendu.

„Navíc na jednom patře je takzvané čisté a septické oddělení. Dosud fungovalo každé na jiném patře,“ doplnil předseda představenstva s tím, že součástí chirurgického oddělení je i urologie.

V přístavbě už funguje magnetická rezonance, urgentní příjem, ambulantní i lůžková ortopedie, urologie a sonografie. Společně s nadzemním „krčkem“ spojujícím chirurgický a interní pavilon byla tato pracoviště součástí první etapy slavnostně otevřené počátkem února.

Závěrečná fáze přístavby

Ve třetí fázi dojde v přístavbě chirurgie ke zprovozní patra pro oddělení ORL, Spánkovou laboratoř a patro s multioborovou jednotka intenzivní péče pro chirurgické obory. Stát by se tak mělo do konce letošního roku.

Kolik korun stavba stojí

Stavět se v benešovské nemocnici začalo v únoru 2022. Do konce roku 2023 stavba přišla na 375 milionů korun. Projekt se provádí v režimu DESIGN & BUILD, tedy v podstatě jedním dodavatelem od A do Z. Benešovské budování patří k největším investičním akcím Středočeského kraje v oblasti zdravotnictví za poslední roky. Financována je z úvěru Evropské investiční banky.