„V rámci Evropského týdne mobility testujeme vytíženost autobusů městské hromadné dopravy i v sobotu a to během celého září,“ připomněl benešovský místostarosta Jakub Hostek.

Právě zájem veřejnosti o cestování autobusy MHD posléze město vyhodnotí a podle místostarosty není v případě zájmu zcela vyloučeno, že by linky hromadné dopravy ve městě poskytovaly službu pravidelně i mimo pracovní týden.

Rekonstrukce Obchodního domu Hvězda 13. září 2023.
OD Hvězda: Prázdninový nezájem nahradila velká zářijová poptávka obchodníků

 Samotný Evropský týden mobility se však v Benešově bude slavit až v samém jeho závěru. V sobotu 23. září to bude pochodem s názvem Jde to i bez aut! Benešov ve spolupráci se zdravými městy Týnec nad Sázavou a Bystřice naváže na evropský den bez aut, který se koná pravidelně 22. září a který bude pro ekologicky smýšlející velkou výzvou.

„Výchozí i cílové body jednotlivých tras pochodu jsou vždy umístěny v infocentru každého města. Je jedno, zda půjdete pěšky, projedete se na kole, využijete veřejnou dopravu, nebo vše zkombinujete – ale hlavně bez aut,“ uvedla Markéta Pazderová z benešovské radnice.

Žáci vyhodnotí bezpečnost provozu

Do Evropského týdne mobility se zapojují také žáci. V celé republice - a samozřejmě i v Benešově. Jakým způsobem? Už název akce je zcela jasný - Pěšky do školy. Přitom to nemusí být až z domova, který je vzdálený od školy několik kilometrů. Stačí auto zaparkovat jinde, než úplně před školou a jít kus cesty pěšky.

A pak je tu ještě jedna z částí akcí, které mají přispět ke kýženému cíli. Je určená pro děti ze třetích tříd základních škol a spočívá ve vzdělávání v bezpečnosti silničního provozu. Spolupracuje při ní také Policie ČR. První, teoretickou část zvládly děti už v závěru uplynulého školního roku. Tu praktickou mají na pořadu nyní, v úvodu školního roku nového. V rámci Evropského týdne mobility si školáci v benešovské Nové pražské ulici zkusí vyhodnocovat bezpečnost silničního provozu z pohledu policisty.