„Na tuto záležitost se nám podařilo od Středočeského kraje získat dotaci 450 tisíc korun,“ potvrdil benešovský místostarosta Jakub Hostek.

Celá akce podle něj přijde město na částku přes 600 tisíc korun. Za ně získá hřiště nejen zcela nový bezpečný povrch, ale peníze zbydou také na nákup doplňkových herních prvků.

Samotné sportoviště, v podstatě jakási „železobetonová vana“, má umělý povrch. Kryje ho průsvitná střecha uchycená na konstrukci z válcovaných ocelových profilů. Sportoviště, které až do svého vzniku příspěvkové organizaci DDM citelně chybělo, začalo růst spolu s rekonstrukcí celého zařízení.

Kvůli stavbě zahájené po ukončení výchovných programů v červnu 2013 byla dokonce řadu týdnů zcela uzavřená místní komunikace kolem DDM, od pošty ke Školní jídelně v Jiráskově ulici.

„Účelem rekonstrukce DDM je zvětšení hlavního sálu. Tam, kde by se mělo jen cvičit, je nyní také uskladněné nářadí," vysvětloval už v roce 2009 benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Už tehdy existovala vize vybudování hřiště na místě teras s parkovou úpravou. To se však naplnilo teprve o několik let později. Nyní, v roce 2024, přichází na řadu první modernizace hřiště.