„Ta Benešovu poslouží jako odrazový můstek při rozvoji místní cyklistické infrastruktury,“ potvrdila mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová.


Právě zmiňovaný dokument přetváří cyklodopravu z „opomíjené Popelky“ na plnohodnotnou složku dopravy s rozvojem v podobě dalších místních a regionálních cyklotras.

Na vzniku krajské koncepce se připomínkami kromě dalších podílelo také město Benešov. Ty tlumočil přímo v Benešově, kde se konalo setkání cyklokoordinátorů, místostarosta Jakub Hostek a mluvčí radnice, ale také právě koordinátorka pro udržitelnou městskou mobilitu, Tereza Lípová.

„Aktivním připomínkováním jsme přispěli k finální podobě cyklokoncepce, z níž budeme vycházet při rozvoji místní cyklistické infrastruktury,“ sdělila Tereza Lípová s tím, že Benešov navíc pracuje i na vlastním cyklogenerelu, který zohlední specifické potřeby a podmínky Benešova i jeho okolí.

Kombinace krajské koncepce a městského cyklogenerelu i spolupráce mezi jednotlivými sídly na území Obce s rozšířenou působností Benešov, by měla vnést do rozvoje cyklistické infrastruktury systematický přístup. Z toho pak vyplyne i mnoho výhod.

„Sjednocení standardů a koordinace s krajem povede k vyšší bezpečnosti cyklistů a lepší orientaci na trasách. Strategie podpoří také provázanost cyklodopravy s dalšími formami udržitelné mobility, například s městskou hromadnou i veřejnou dopravou,“ vysvětlila mluvčí.

A ještě jednu výhodu bude spolupráce s krajem mít. Umožní totiž efektivnější čerpání finančních prostředků a také realizaci větších projektů. Cyklokoncepce přinese také sjednocení terminologií při označování cyklotras. Nově budou páteřní trasy označené jako národní, nadregionální a regionální.

Podle Středočeského kraje budou nové pojmenování, které nakonec použijí všechny kraje platné ve chvíli, kdy budou cyklokoncepce schválené v každém jednotlivém kraji.