„Takové žádosti jsou poměrně časté. Problém se netýká pouze obyvatel zmiňovaného sídliště, ale všech našich sídlišť,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Právě místa před okny domů prvotně určená pro auta jejich obyvatel přes den zabírají pendleři. Do Benešova jezdí za prací, ale zaměstnavatel jim parkovací místo neposkytuje. Kořeny problému však tkví až v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy panelové město ve městě vzniklo na místě původní zdemolované zástavby rodinných domů.

Jenže projektanti nepočítali s tím, že by rodiny měly dvě, tři či ještě více osobních aut. Proto postavili sídliště a ulice ponechali v původních dimenzích. Po dvou dekádách pak začal nazrávat problém. Nejen pro motoristy samotné, ale také pro ty, jimž mají pomáhat složky Integrovaného záchranného systému. Zejména vozy hasičů, stříkačky nebo žebříky, ale i sanity mají často cestu k záchraně životů doslova zatarasenou osobními vozy.

„Generel dopravy, který k tomu budeme mít k dispozici na jaře příštího roku vyřeší dopravu jako celek tedy i takzvanou dopravu v klidu, tedy parkování,“ připomněl místostarosta. „Na sídlištích vzniknou parkovací místa vyhrazená pouze pro vozy rezidentů. Pokud tam zastaví někdo cizí, vyřeší to pokutou městská policie,“ předestřel Roman Tichovský.

Tuhle dobrou zprávu pro obyvatele sídlišť ale nejspíš trochu nahlodá detail onoho opatření. Služba pro rezidenty nebude bezplatná. „Co se dá dělat, dneska se platí za všechno. Doufám, že to pomůže a že bude alespoň kde zaparkovat,“ uvedl třicetiletý Miroslav, obyvatel zmiňovaného sídliště.

Od nepopulárního kroku si radnice slibuje nejen úbytek vozů v ulicích, ale i lepší průjezdnost pro vozy Integrovaného záchranného systému. „Předpokládáme, že na rezidentních placených místech už nebudou stát tři auta z jedné rodiny, ale jen jedno,“ vysvětlil komunální politik.

Jenže to nutně vyvolává i otázku, kam obyvatelé své vozy přesunou. K tomu účelu hodlá město vybudovat záchytná parkoviště. Jedno už je v areálu někdejších Táborských kasáren. Další by mohla vzniknout nejen tam, ale i například i v Černém lese. Dostupnost by pak zajišťovaly v nejexponovanějších částech dne autobusy městské hromadné dopravy.