Dvě stě dvacet milionů korun. Tolik bude stát rekonstrukce benešovské čistírny odpadních vod (ČOV).
Někteří Benešáci si po přečtení předchozích dvou vět možná povzdechnou: Už zase?
Ano, už zase. Poslední rekonstrukce, jejímž cílem bylo zlepšení kvality vypouštěné vody, ale také zhospodárnění provozu zařízení, se uskutečnila v roce 2002. Tehdejší akce stála 43 milionů korun a dvě třetiny z nich získal Benešov z dotací.
Ani nejnovější záměr město nezatáhne jen ze svého. Důvod je prostý. Evropská unie nařídila zvýšení kvality vod vypouštěných zpět do přírody. Právě proto podpoří každý krok, který povede k naplnění jejích vlastních předpisů.
ČOV Benešov nyní splňuje české hygienické normy, připravované evropské, už ale ne. Pokud by se Benešov spokojil se současným stavem, po roce 2010, až vstoupí v platnost evropské nařízení, by se musel vypořádávat se sankcemi. Právě proto rekonstrukci chystá už nyní. A rád by na ni získal co nejvíce z evropských peněz.
„Ještě loni jsme měli slíbených pětaosmdesát procent nákladů hrazených z dotací. Letos je to už o deset procent méně,“ posteskl si nad měnícími se podmínkami starosta města Petr Kouba.
Výdaje však má Benešov už teď. Jen na přípravu akce počítá s částkou sedm milionů korun.
„Pokud ale dotaci nedostaneme, výdaje půjdou jen za námi,“ uvedl starosta s tím, že v takovém případě by Benešov žádal o evropské peníze znovu a znovu.
S krizovou alternativou ale představitelé Benešova příliš nepočítají. Přesto netvrdí, že přidělení dotace je zcela jisté. I když grant Benešov získá, stejně bude muset sáhnout poměrně hluboko do vlastní kapsy. Jeho výdaje by se měly pohybovat v rozmezí 60 až 65 milionů korun.
V případě optimistické varianty by se s rekonstrukcí ČOV začalo ještě letos.