S ohledem na zastavení územního řízení připravuje ŘSD aktualizaci dokumentace pro společné povolení tak, aby vyhovovalo i městu Benešovu. „V souvislosti s výstavbou zahloubení chceme, aby v projektu bylo zahrnuto u vybudování podchodu pod silnicí I/3 přístupného z Máchovy, respektive Fibichovy ulice,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Podchod pod tělesem náspu, po jehož koruně vede silnice I/3, by měl vycházet z nynějšího propustku. Dospělý člověk jím ve skrčené poloze projde, ale pro cyklisty jsou jeho rozměry nedostačující. Navíc vede odnikud nikam. Začíná totiž ve Fibichově ulici, ale na druhé straně končí v poli.

Fotogalerie: Vizualizace zahloubení silnice I/3 podél konopišťského zámeckého parku

Pokud k vybudování podchodu dojde, splní se tak dlouholeté přání Ladislava Hendrycha, který bydlí nedaleko, Muž při venčení psa musí překonávat právě rušnou a velmi nebezpečnou silnici. Proto se už řadu let snaží prosadit vybudování podchodu, který by zkrátil cestu a také výrazně zvýšil bezpečnost chodců směřujících z této části města do Konopiště.

Roman Tichovský tvrdí, že vybudovat plnohodnotný podchod je technicky možné. „Předpokládám, že se vznik podchodu zapracuje do projektu zahloubení silnice I/3. Město by pak zaplatilo vybudování veřejného osvětlení a přístupových cest pro pěší i cyklisty z obou stran. Stezka bude za silnicí napojena na cestu ke Konopišti a pokud vypořádáme pozemky s jejich majiteli, pak i na Konopišťskou ulici. Stezka by pak vedla také na druhou stranu, k Pomněnicím,“ dodal.

Snahou města podle něj je, aby stavba zahloubení silnice I/3 začala co nejdříve. Už jen kvůli podchodu pod vlakovým nádražím, který chodci začali kvůli výrazně kratší cestě do Konopiště masivně využívat. A ti všichni musí pak při cestě k zámku přebíhat nebezpečnou silnici I/3.

Zahloubení silnice jedinou možností, kterou připouští územní plán města schválený před 15 lety. Už v tomto dokumentu bylo zaneseno rozšíření silnici I/3 o jeden pruh. Tuto změnu ale nelze provést směrem do města, kde leží zahrady u rodinných domů. A proti „ukrojení“ území parku na druhé straně silnice se stavěli zase památkáři.

Ti nakonec souhlasili za předpokladu, že se silnice schová pod povrch. Jejich záměrem totiž je, aby lidé do parku vstupovali hlavní branou. A právě to zahloubení silnice umožní. „Cokoliv jiného by bylo v rozporu s územním plánem a takové řešení by přineslo oddálení řešení současného problému o mnoho let. To, co se každý den na silnici kolem Benešova děje, je horor,“ upozornil Tichovský.

Dalším z požadavků města je vytvoření náhrady za stavbou okružní křižovatky U Topolu přerušenou zelenou turistickou trasu. „Ta bude do dokumentace zahrnuta v podobě nové lávky pro pěší a cyklisty přes silnici I/3 včetně návazných komunikací napojujících se na stávající dopravní infrastrukturu,“ sdělil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Dále město žádá prodloužení chodníku v Máchově ulici podél silnice II/106 až k objektu nové účelové komunikace zajišťující přístup k navazujícím pozemkům.

Radnice podle ŘSD požaduje i přepojení kanalizačních přípojek pro objekty rodinných domů v koncovém úseku Konopišťské ulice do prodlužovaného kanalizačního řadu v rámci stavby ŘSD a prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu až na úroveň  stávajícího objektu s autoservisem.

Jednání mezi městem a ŘSD proto zdaleka ukončena nejsou. „V dalších jednáních bude řešena výše  finanční participace na jednotlivých opatřeních,“ dodal Buček.