„Zbývá nám ještě opravit vozovky v dalších ulicích a bezprostředně po dokončení této akce necháme do ulic namontovat zpomalovací prahy. Ty by bez rekonstrukce vozovky nebylo k čemu přichytit,“ přiznal benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Na dotaz Deníku, kde by zpomalovací prvky měly svižnou jízdu řidičů zpomalit, odpověděl jedním slovem: „Všude.“

Zpomalovací prvky bude město podle benešovského starosty Jaroslava Hlavničky instalovat v souvislosti s dalšími úpravami - zjednosměrněním provozu. „A také kvůli tomu, že je v lokalitě mezi rodinnými domy stanovena nejvyšší rychlost třicet kilometrů v hodině,“ dodal starosta s tím, že už dříve zmizely značky, které vyznačovaly hlavní silnici. Od té doby dávají řidiči na každé křižovatce přednost vozidlům přijíždějícím zprava.

O zjednosměrnění této lokality se v Benešově mluví dost dlouho. Důvodem k takovému zásahu je především divoké parkování aut tamních motoristů. Ti vozy neparkují ve svých garážích a za vraty na vlastním pozemku, ale raději je nechávají stát na ulici. Protože další den s nimi zase pojedou. Jenže vozidla, která bývají odstavená tu u jedné, tu zase u té protější strany vozovky, překážejí v plynulosti jízdy. Řidiči, kteří jen projíždějí, musí kvůli tomu kličkovat doslova jako lyžaři při slalomu.

Jednosměrně od podzimu

Samotné zjednosměrnění ulic na Červených Vršcích radnice chystá až na letošní podzim. Do té doby totiž Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zrekonstruuje silnici v páteřní benešovské komunikaci v ulici Červené Vršky, podle níž čtvrť rodinných domů dostala název.

„Až bude KSÚS silnici opravovat a bude zcela neprůjezdná, předpokládáme, že řidiči pojedou právě ulicemi mezi rodinnými domy. To už tam ale budou namontované zpomalovací prahy, i když provoz tam bude stále obousměrný,“ vysvětlil místostarosta s tím, že jednosměrky na „Vrškách“ vzniknou až v okamžiku, kdy se provoz plně vrátí na krajskou silnici II/112 v ulici Červené Vršky.