Město Benešov už v tuto chvíli zná zhotovitele revitalizace. Za 664 tisíc korun akci zajistí firma Roman Kváš z Košetic. Benešov na dílo získal dotaci a ta tak pomůže zvelebit nyní neudržovaný prostor zarostlý rákosem a „obohacený“ o padlé stromy.

„Jedná se o úpravu mokřadu u zadního vjezdu do Černého lesa. Půjde o to vyřezat některé stromy a místo nich vysadit nové,“ popsal detaily projektu benešovský místostarosta Roman Tichovský a upozornil, že úpravy se dočká také Benešovský potok. „Ten je z dřívějška zregulovaný a projekt revitalizace mu vrátí původní podobu. Kromě toho tam vznikne také několik tůněk,“ dodal.

Po revitalizaci bude místo přístupné veřejnosti a podle místostarosty u tohoto významného mokřadu vznikne také vyvýšené pozorovací místo.

Celý prostor ale čeká mnohem zásadnější stavební akce. Bude se týkat Černoleského rybníka, jeho hráze a mostu na ní a dokonce na poměrně dlouhou část roku zcela eliminuje silniční dopravu z Benešova do Skalice a dál ke krajské silnici II/111 sloužící jako přivaděč k dálnici D1.

Mluví se o ní nejméně od jara roku 2022, dosud ale v místě, kterého se to týká není vidět žádný stavební ruch a dosud nebyl stanovený ani termín zahájení stavby. Předpoklad zahájení je jaro příštího roku. Auta tak nyní stále projíždějí od křižovatky u černoleské průmyslové zóny po hrázi rybníka a rybáři na březích nádrže dál hypnotizují splávky.

Pověstný klid před bouří má několik příčin. Tou hlavní je nutnost sladění dvou akcí do jednoho termínu. Ony dvě akce vyplývají v podstatě z toho, že rybník s hrází patří městu Benešovu, ale o silnici na koruně hráze a tamní most pečuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

„V současnosti čekáme na dokumentaci, kterou zpracovává Středočeský kraj. My totiž budeme hýbat s hrází a krajští cestáři zrekonstruují silnici a vybudují také nový most. Teď už jen čekáme, až si to doprojektují,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová pak připomněla, že město a cestáři dál jednají o nalezení termínové shody. „Cílem je zajistit soulad mezi oběma projekty a společný postup,“ uvedla.

Při rozšíření hráze, které bude probíhat po vypuštění nádrže a které zastaví dopravu, přibude na hrázi i chodník. Krajští cestáři také zrekonstruují silnici včetně mostu, pod nímž přepadem odtéká voda z rybníka. Chodník bude součástí nové komunikace pro pěší vedoucí od křižovatky v průmyslové zóně po zadní vjezd k černoleskému hipodromu a nebude mu chybět ani osvětlení.