ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jak ale dodal, to platí pouze za normální situace. Obrovský pokles, jak jej vedení města hodnotí, nabízel dvě reakce: optimistickou a realistickou. „Při tvorbě rozpočtového opatření č. 3/2020, který byl schválen na červnovém zastupitelstvu, samozřejmě postupujeme variantou realistickou. Jsme si vědomi, že tato cesta není populární, ale jiná cesta prostě není,“ uvedl.

V praxi se tak dá očekávat, že město bude plošně snižovat své provozní výdaje; investice, kde to bude možné, se posunou do dalších období; a Benešov také bude jednat s dodavateli velkých investičních akcí o prodloužení termínů splatnosti faktur. „Všechna výše uvedená opatření by nám měla umožnit zaplatit provoz města a ufinancovat všechny velké investiční akce, které v současné době probíhají,“ řekl Luboš Machulda.

U velkých investičních akcí, jako je v Benešově například autobusové nádraží či parkovací dům, je reálný předpoklad, že budou do konce letošního roku dokončené. „Nebudou tak již zásadně ovlivňovat rozpočty příštích let. Naším cílem i v letošním roce je město nezadlužovat a úvěr čerpat pouze na krátkodobé překlenutí nedostatku financí u investic, než obdržíme na tyto investice dotace,“ podotkl.

Benešov utahuje opasek

Řada lidí si ale klade v souvislosti s koronavirem otázku, jak bude vypadat ekonomika příští rok a na co se mají připravit – jiné to není ani u měst, které se musejí s touto otázkou vyrovnat také. Zcela optimistická varianta podle benešovského radního ale nejspíše nepřijde.

„Pokud bude stávající pokles příjmů trvat a spíše se dá předpokládat, že ano - nebude moc subjektů, které za rok 2020 vytvoří zisk a budou tudíž platit daně - bude provoz města ještě více úspornější a investiční činnost města bude omezena pouze na nezbytně nutné akce,“ řekl.

Město tak podle jeho slov bude muset vážit každou korunu – jiná cesta ale není. „Jsme si vědomi toho, že se jedná o nelehký úkol, který nebude převážně přijímán pozitivně. Přebytky jsou spotřebované na velké investice pořizované v letošním roce a majetek nezbytný pro činnost města prodávat nechceme a nebudeme,“ dodal Luboš Machulda, radní města Benešov.