Většina lidí má pálení čarodějnic, spojené s opékáním buřtů. Ale i to má svá pravidla a kdo je nezná, může přijít o dost peněz. A platí to, i v případě komornějšího ohýnku na soukromé zahradě.

„Každý, kdo takový oheň založí, musí učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jde o to, aby se pálení nevymklo kontrole,“ upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Sýkora Fliegerová s tím, že v případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm mohou hasiči udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 tisíc korun a to pokud svým jednáním způsobí požár se škodou do 25 tisíc korun.

Přísněji zákon posuzuje stejné počínání, které ale způsobí právnické a podnikající fyzické osoby. Ty mají povinnost pálení ohňů předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Na Benešovsku to je HZS Benešov. Ten také může stanovit další podmínky pro pálení případně ho může zcela zakázat.

„V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše půl milionu korun,“ potvrdila mluvčí středočeských hasičů. Ale i v případě, že oheň, tedy nejen pálení čarodějnic pořádají fyzické osoby, je dobré tuto událost oznámit předem hasičskému záchrannému sboru.

„Telefon, který při zadávání ohlášení pálení oznamovatel uvede by měl mít také u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří,“ připomněla Tereza Sýkora Fliegerová.

Podle Veroniky Švorcové Mocové, mluvčí hasičů každoročně ohlašuje pálení čarodějnic přes 3500 oznamovatelů. „Většina z nich pálení oznamuje až poslední den, tedy 30. dubna,“ uvedla.

Tradiční pálení čarodějnic, což podle všeho není zvyk zrozený v období inkvizice ale v dobách, kdy i v našich končinách žili Keltové, tedy v době předkřesťanské nemusejí být ryze soukromou záležitostí. K oslavám jara se přidávají také obce a organizátory bývají často i sbory dobrovolných hasičů.

Například město Benešov poskytlo záštitu akci Čarodějnice na Sladovce. Ta se uskuteční v úterý 30. dubna v areálu Koupadel na Sladovce. Areál se otevře dvě hodiny po poledni a od 15 hodin tam bude připraven program pro děti. V půl čtvrté vystoupí sólisté Základní umělecké školy Josefa Suka Benešov.

„V půl páté vystoupí Štěpán Soukup a hranice vzplane v 18 hodin. Po půl hodině vystoupí kapela Beneton a v půl deváté pak skupina RockTom,“ připomněla Tereza Lípová mluvčí benešovské radnice s tím, že do areálu je vstup zdarma a ti, kteří si s sebou zapomenou přinést špekáčky je prodá obsluha tamní restaurace a také půjčí vybavení na opékání.

A ještě jednu důležitou radu hasiči předávají těm, kteří chtějí pálit oheň. „Osobně jsem nic podobného nezažil, ale na internetu koluje video, kdy na zapálení hranice člověk použil benzin. To je pro takové účely naprosto nevhodná látka. V tom konkrétním případu došlo k masivnímu odpadu, prudkému vznícení benzinových par a zranění okolostojících lidí,“ dodal ředitel HZS Benešov David Vratislavský.