Příprava stavby dálnice ale kvůli řadě okolností neběží hladce. Není znám pevný termíny jejího zahájení ani dokončení. Pokud nakonec úřady prosazovaná, takzvaná stabilizovaná trasa dálnice D3 vznikne, je jisté, že od ní povedou přivaděče. A jeden z nich, Václavická spojka, má motoristy dostat až do Benešova.

Může ale také pěkně zatopit jeho obyvatelům. Do ulic by totiž přibyly tisíce dalších aut. A to Benešov nechce dopustit. Řešení je nasnadě – výstavba severovýchodního obchvatu města, který by odvedl vozy dále na Vlašim, aniž by musely projíždět zastavěným územím.

Investorem bude sice Středočeský kraj, s velkými výdaji však musí zatím počítat i Benešov. Radnice by totiž chtěla, aby projekční přípravu nebo výkupy pozemků pod obchvatem na sebe vzal investor. Podle náměstka hejtmanky pro silniční dopravu Martina Kupky kraj s jednáními na toto téma počítá, dosud ale nezná náklady, které by pro něho z případné změny vyplývaly.

Proto by také mohlo hrozit, že se obchvat bude stavět později než přivaděč. „Bez obchvatu by v Benešově došlo k neřešitelným problémům,“ upozornil starosta města Jaroslav Hlavnička.

Mohl by Benešov stavbu Václavické spojky zdržet nebo úplně zastavit? „To nepředpokládáme,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které bude investorem stavby D3. Podle něho je stavba Václavické spojky a navazujících staveb nižšího významu, jako je severovýchodní obchvat Benešova, okružní křižovatka Červené vršky nebo zahloubení I/3 u Konopiště, součástí uzemní plánovací dokumentace a tvoří komplex dopravních staveb, koordinovaných v rámci ŘSD, Středočeského kraje i Benešova.

„Jakýkoli dotčený účastník může samozřejmě ve stavebním řízení uplatnit věcně relevantní námitky k dokumentaci pro stavební řízení, se kterými se pak příslušný správní orgán musí vypořádat a v rámci vydaného rozhodnutí stanovit podmínky a jejich splnění povinnými subjekty, například stanovením adekvátních podmínek užívání stavby,“ vysvětlil Buček.

Starosta města Hlavnička připomněl, že Benešov se v rámci stavebního řízení sice nebude snažit stavbu přivaděče blokovat, což by následně komplikovalo i stavební povolení dálnice, ale v rámci stavebního nebo kolaudačního řízení chce postupovat tak, aby auta v Benešově nekončila. „Postavení přivaděče nám vadit nebude, tomu bránit nebudeme. Ale budeme proti jeho zprovoznění, pokud nebude alespoň v realizaci také severovýchodní obchvat města,“ dodal rozhodně benešovský starosta.