Most, který uživatele přivádí z obydlené části benešovské místní části na louky a pole nebo dál až do Petroupimi, je v havarijním stavu. A to je také důvod, proč vjezdu automobilů případně traktorů brání uprostřed cesty sloupek.

Město na jeho opravu vyhlásilo veřejnou soutěž a vybralo i zhotovitele, jindřichohradeckou firmu MS Stavmont.

„Ta však nakonec z kapacitních důvodů nepodepsala smlouvu o dílo a možnosti získat zakázku se vzdala,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Rada města proto své původní usnesení zrušila, firmu ze soutěže vyloučila a zakázku nabídla firmě, která v původním tendru skončila na druhém místě, benešovské společnosti BES.

„Oprava přijde na necelých pět milionů korun, dotace na akci nečerpáme,“ uvedl místostarosta s tím, že se jedná o poslední neopravený bedrčský most na místní komunikaci.

V současnosti přemostění Okrouhlického potoka tvoří zkorodované, ocelové, válcované I profily kryté mostovkou. Nový most bude železobetonový a jeho nosnost bude postačující i pro zemědělské stroje. Jeho stavba by měla záčít ještě na jaře.

Podle benešovského místostarosty ale zůstane konstrukce mostu podobně široká, jako ta stávající. Na most se vedle sebe dvě vozidla nevejdou a uživatelé budou přejíždět na druhou stranu potoka pouze jedním jízdním pruhem.