„Ti získali ocenění nejen za jejich současné působení, ale také za celoživotní přínos pro benešovské školství,“ připomněla Tereza Lípová odpovědná na radnici za propagaci.

Podle Ivany Kárové, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu města Benešov hrají nepedagogičtí pracovníci hrají ve vzdělávání důležitou roli. „Zajišťují žákům i učitelům potřebný komfort,“ uvedla s tím, že se město Benešov výběrem oceněných vyvíjí snaží zvýšit prestiž neučitelských pracovníků a chce se přičinit o to, aby byli více uznáváni a respektováni.

Tak jako vždy doručily všechny městské školské organizace na radnici s předstihem nominace ve dvou kategoriích. „První kategorií byl „Ne-pedagog roku z pohledu ředitelů jednotlivých škol a školských zařízení“, tou druhou „Zasloužilí pracovníci ve školství,“ uvedla Tereza Lípová.

Mezi dvěma desítkami oceněných byly zastoupeny ženy nejrůznějších profesí, se kterými se ve většině školských zařízení lze setkat. Jednalo se například o kuchařky, účetní, hospodářky, školnice, pracovnice úklidu nebo knihovnice. Na nich si ředitelé škol a to ať už šlo o současné nebo bývalé kolegyně cení především jejich pracovitost, důslednost nebo loajalitu. V některých případech ale sehrál důležitou roli pro nominaci také ten správný a vytříbený smysl pro humor.

„Rád bych poděkoval všem oceněným nepedagogickým pracovnicím za podporu, kterou prokazují či prokazovaly svým kolegům mezi pedagogy a samozřejmě i žákům. Vážím si jejich práce, i když je na první pohled méně viditelná, leč pro chod školských zařízení nepostradatelná,“ řekl při slavnostní předávání cen v Šímově síni Muzea umění a designu Benešov místostarosta Jakub Hostek.