Drogy jsou globální problém a boj s nimi se nevyhnul ani Benešovsku. Města Benešov a Vlašim jsou v otázce prevence ale přece jen o něco dál, než je tomu v ostatních městech Středočeského kraje. Právě tato dvě města jsou nyní totiž v celém kraji jediná, která mají zpracovaný plán protidrogové prevence. „Náš materiál je na tak vysoké úrovni, že bychom ho mohli vydávat jako skripta pro jiná města,“ řekl hrdě starosta Benešova Petr Hostek.

Dokument, který už schválili radní města, vychází z koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje a současně i z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky v oblasti nelegálních návykových látek. „Díky hotovému plánu v Benešově organizujeme řadu akcí ve školách a navazujeme spolupráci s neziskovými organizacemi zabývajícími se protidrogovou problematikou. V Benešově je to třeba Magdaléna,“ připomněla projektová manažerka Městského úřadu Benešov Veronika Kondrátová. „Tím vytváříme základy předcházení užívání drog, ale také kriminalitě. Ač to může znít jako klišé, pořád platí, že předcházení excesům je lepší a levnější, než odstraňování jejich následků,“ dodala manažerka.

První plány prevence vznikly v Benešově už v roce 2014. Dvouletý plán pak nahradil dokument nový. Podle něj se bude úřad řídit až do roku 2020.

Nový plán odpovídá podle Veroniky Kondrátové více reálné situaci v Benešově. Navazují na něj akční plány, které upřesňují, co se daný rok bude v oblasti prevence dít.

Jeho cílem je mimo jiné zefektivnění prevence, rozšíření oblasti ambulantní léčby a doléčování a tae podpora tzv. harm reduction, tedy postupů vedoucích ke snižování dopadů drog u těch, kteří už drogy užívají a nejsou motivováni, aby přestali.

Počty případů drog za volantem. InfografikaZdroj: Deník

Kliknutím infografiku zvětšíte.

VÍCE VYMĚNĚNÝCH JEHEL

Jaký úspěch zatím program zaznamenal, nelze ale nyní přesně říci. „Data o drogově závislých vyhodnocuje dlouhodobě společnost Magdalena. Jsou anonymní, proto počty nelze určit,“ podotkla úřednice. Jako pozitivní jev celé problematiky ale označila zvyšující se počet vyměňovaných jehel. Právě to je podle vedení města ukazatel, že systém prevence funguje, i když naznačuje, že počet narkomanů je vyšší, než se předpokládalo „Počty jsou důsledek toho, že tyto lidi nenecháme padnout až na dno. Oni se dostanou do sítě pomoci a tím zjišťujeme, že jich je tu víc. Když některá města tvrdí, že u nich drogově závislí nejsou, je to jen tím, že nemají zvládnutou protidrogovou problematiku,“ tvrdí Hostek.

Podobně pečlivě mají problematiku protidrogové prevence zpracovanou také ve Vlašimi. Tam už v roce 2011 zřídili Komisi prevence kriminality a bezpečnosti, která se také zabývá otázkami protidrogové prevence, pracuje tam i místní protidrogový koordinátor a od nového roku tuhle činnost koordinuje manažer prevence kriminality. Letos v únoru pak město schválilo strategický dokument Plán protidrogové prevence města Vlašimi pro období 2017 2019. „Loni se v souvislosti s přípravou zpracování dokumentu uskutečnilo ve Vlašimi setkání, kde nám byla mimo jiné představena organizace Magdaléna, se kterou město Vlašim a pracovnice odboru sociálního a zdravotního úzce spolupracují,“ připomněla Petra Rajmanová, vlašimská manažerka prevence kriminality.