Taková silnice v podobě Křižíkovy ulice do Roklinky samozřejmě vede už dnes. Záměrem radnice ale je protáhnout nyní slepou silnici až k Mariánovicím na už funkční část plánovaného jihovýchodního obchvatu města. Právě tam, kousek nad přemostěním železnice by měla v rámci připojení vzniknout další okružní křižovatka.

„V uvedeném místě chystáme postavit propojovací 750 metrů dlouhou komunikaci k Mariánovicím a v současnosti ji už začínáme projektovat,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

A právě to se obyvatelům Roklinky, ale také těm z rodinných domů ze stejné lokality, nelíbí. Jejich domovy leží doslova mezi železniční tratí z Benešova do Tábora, rušnou Křižíkovou ulicí, z níž je obsluhována průmyslová zóna na jihu Benešova a je doslova „přilepená“ na část zmiňované průmyslové zóny v areálu kolem obilného sila.

Další zátěž v podobě hluku, prachu a exhalací od zvýšeného množství projíždějících vozidel tamní lidé nechtějí. Svůj odmítavý postoj k záměru města sepsali v petici zaslané městskému úřadu. Ten potvrdil, že dokument podepsalo kolem 300 lidí.

„Myslíme si, že záměr města není úplně dotažený do konce. Máme obavu z velkého navýšení dopravní zátěže zejména kvůli velkým nákladním autům a také z toho, že by se z prostoru u lávky přes železnici mohlo stát velké parkoviště. Pokud by se jednalo o silnici pro osobní auta nebo cyklotrasu, proti tomu nic nemáme,“ uvedl Jan Zawatzky, jeden z obyvatel Roklinky a signatář zmiňované petice.

„Záměr stavět klasickou sběrnou propojovací silnici je zanesený už v územním plánu města a lidé z Roklinky to už při zahájení stavby jejich domů věděli. Tenkrát se dokonce město zavázalo, že komunikaci vybuduje, aby v Roklince vůbec bylo možné stavět. Komunikace na druhé straně kolejí je pro město důležitá pro další rozvoj a současně výrazně zkrátí vzdálenost do centra města z lokality nových rodinných domů v Mariánovich,“dodal Roman Tichovský.