Absurdní výsledek přinesl šetrný způsobu života lidem z Benešova.

Spotřebovali méně vody, proto ji teď budou mít dražší. Zaznělo to na pondělním jednání zastupitelstva.

Vodné a stočné se od 1. dubna zvýší o 8 korun a dvacet haléřů, na 59,80 Kč. Schválili to zastupitelé města. Ale ne na první pokus. Před úvodním hlasováním zaznělo několik zajímavých připomínek.

Ti, kdo je chtěli opravdu slyšet, museli napínat uši až k prasknutí. Zastupitelé totiž dlouhodobě mluví bez mikrofonu a navíc téměř šeptem. I tak se dalo slyšet například: „To pan VHS přehání. A proč? Protože má monopol,“ uvedl zastupitel František Paluš.

Místostarosta Roman Tichovský ale vysvětlil, že VHS letos končí a Benešov zahájí koncesní řízení na nového dodavatele pitné vody, s nímž bude možné vyjednat lepší podmínky.

Palušův kolega Tomáš Podhola zase kritizoval, že zvýšené náklady na dodávku pitné vody má zaplatit odběratel, tedy občan. „To je to nejjednodušší. Ale i VHS má rezervy,“ připomněl.

Pak zastupitelé zvýšení ceny vody neodsouhlasili a slovo si vzal starosta Petr Kouba. „Děkuji mnohokrát, teď nejsme schopni přijmout podmínky dotace,“ řekl naštvaně, zvedl se a šel se projít do foyeru.

Po přestávce, v níž se živě diskutovalo znovu nejvíce o vodě, přišlo další vysvětlování dopadů neschválení. Například i to, že by VHS svůj zisk, kvůli regulované ceně vody jen 10 procent, stejně dostalo. Rozdíl by ale zaplatilo město.

„Kdyby šlo jen o občany, příliš by to nevadilo. Polovinu vody ale v Benešově odebírá Danone a pivovar. Dotovat soukromé firmy bych nechtěl,“ řekl místostarosta Roman Tichovský.

Zastupitelé při druhém hlasování pak skutečně zvedli ruce pro zvýšení ceny vody.

K čemu navýšení poslouží? Benešov už má schválenou dotaci na rekonstrukci kanalizační sítě. Celé dílo má stát 250 milionů korun. Jen intenzifikace ČOV přijde na 150 milionů.

Spoluúčast Benešova na dotaci určené k rekonstrukci kanalizace činí 60 milionů. Peníze ale Benešov nemá a k jejich zajištění může použít například úvěr.

Už schválený grant ale může v krajním případě i odmítnout. Právě taková varianta mohla nastat, jestliže by zastupitelé zvýšení ceny vody neodsouhlasili. „Nechceme zadlužovat město. Chceme spoluúčast pokrýt z rozpočtu a díky navýšení ceny vody,“ vysvětlil místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Jenže zvýšení ceny vodného a stočného by přišlo tak či tak.

Při jednáních o dotaci se totiž Benešov zavázal, že se cena vody bude v určitých časových intervalech zvyšovat a zisky z toho se budou vracet do infrastruktury.

K tomu potřebuje Benešov, podle finanční analýzy, do roku 2030, 17 až 20 milionů korun. Právě je Benešov sežene díky navýšení ceny vodného a stočného.