Multižánrový festival nabídl mimo hudby i celou řadu divadelních vystoupení jak pro dospělé tak pro děti, promítání filmů nebo výstavu obrazů Martina Salajky.

Zatímco páteční část festivalu nabídla tvrdší styl muziky, například v podání kapely Paprsky inženýra Garina, Le Bain de Maid nebo pánského převážně vokálního souboru Vagýny dy Praga, sobotní patřila tradičnímu fotbalovému turnaji osmi mužstev, divadlu, promítání filmů a němých grotesek či workshopům, kde si zájemci mohli vyzkoušet výrobu reklamních placek nebo šátkaření. Tedy šplhání či houpání na šátcích. Večer pak patřil opět hudebním vystoupením.

„V neděli je na programu zhruba hodinová bohoslužba pátera Ladislava Heryána, která celý festival zakončí," uvedl v sobotu odpoledne ředitel obecně prospěšné společnosti Statek Vlčkovice a zároveň hlavní organizátor akce Jan Počepický. Ten je současně, společně se svou sestrou Terezou majitelem vlčkovického statku a vodní tvrze, kde se festival odehrává.

„Festival má za úkol nejen pobavit, rozesmát či rozplakat jeho návštěvníky, ale hlavně pomoci společnosti Statek Vlčkovice, jejímž cílem je vybudovat a provozovat v prostorách statku sociální bydlení pro lidi se sociálním znevýhodněním. Celý výtěžek festivalu bude tedy věnovaný právě na tyto účely," dodal Jan Počepický, který věřil, že do Vlčkovic najde cestu zhruba 350 platících diváků a posluchačů, jako tomu bylo v loňském roce.