Jejích spolků je na Benešovsku několik. Zařazeny jsou do žup a ta sedmá, jíž se říká Vlasákova, sdružuje spolky z devíti obcí - Sázavy, Hvězdonic, Přestavlk u Čerčan, Senohrab, Struhařova, Hrusic, Zvánovic, Mirošovic a Ondřejova. Historie baráčníků z Přestavlk se píše už od dob první republiky.

„Máme nepřetržitou tradici od roku 1934. Činnost jsme nepřerušili ani za okupace,“ potvrdil sedmaosmdesátiletý pamětník a nejstarší člen přestavlckého spolku Jaroslav Střelka.

A i když jsou členy spolku především lidé středního a vyššího věku, s rodiči se na různé oslavy vydávají i dva malí baráčníčci. I oni už nyní udržují staré tradice svých předků a češství.

Přicházejí se sousedům představit při slavnostních příležitostech ve vyšívaných krojích. Pravidelně chodí krojované ženy v Přestavlkách a Vranově v čele průvodu s dožínkovým věncem.

„Jsem moc rád, se sem k nám baráčníci chodí. Je to krásný spolek dobrých a laskavých lidí, kteří k sobě mají blízko,“ uvedl starosta obce Vranov u Čerčan Josef Vašák.