Vědí to ale dobře ženy, které se jako dobrovolnice do činnosti charity zapojují. V rámci pomoci ohroženým rodinám působí Farní charita Benešov tímto způsobem dlouhodobě, i když v pouhém výčtu od loňského srpna měla jen čtrnáct výdejních dnů. „V nich rozdělila rodinám a jednotlivcům celkem 609 balíčků. Potravinové balíčky podpořily jednorázově i opakovaně nakonec 215 lidí, hygienické balíčky pak 196 osob,“ uvedla Andrea Košanová, která má Městském úřadě Benešov na starosti komunitní plánování a také protidrogovou prevenci.

A pomoc směřovala právě tam, kde jí bylo nejvíc potřeba. I díky spolupráci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Oddělení sociálně-právní ochrany dětí s charitou.

Hodně o tom ví také sociální pracovnice Kateřina Altová, která je s potřebnými rodinami ve styku v rámci své práce velice často. Její náplní je totiž terénní sociální práce, tedy nikoliv suchá úředničina u stolu. I díky tomu dokázala vyhodnotit situaci v jednotlivých rodinách a po nakontaktování na Farní charitu jim bylo možné poskytnout základní pomoc vyplývající z jejich aktuálních potřeb.

„Pracovnice charity jsme také informovali o dalších případných příjemcích a jejich potřebách,“ připomněla Kateřina Altová. Potravinové balíčky obsahují převážně trvanlivé potraviny, jako je čočka, rýže, masové konzervy, džem, cukr, sušené mléko, vitaminové doplňky, mouka nebo med. V balíčcích hygieny zase příjemci nalezli mýdlo, šampon, krém na ruce, kosmetiku pro děti nebo například zubní kartáček.

Pomoc lidem v nouzi nazvaná oficiálně Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, je operační program Ministerstva práce a sociálních věcí, který financuje Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. A mezi ně patří také bezdomovci. I oni si pro pomoc na výdejní místo charity za doprovodu sociální pracovnice přišli. „Projekt a spolupráce Farní charity Benešov a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví úřadu v Benešově bude dále pokračovat. Nyní je naplánován na období do září 2018,“ doplnila Jitka Wagnerová, ředitelka Farní charity Benešov.