„Je to náš letitý palčivý problém,“ přiznal starosta Louňovic pod Blaníkem Václav Fejtek. „Spíš než rybník je to pěkný biotop,“ poznamenal.

Na financování rekonstrukce nebude radnice sama. Pomůže jí ministerstvo životního prostředí a možná i ministerstvo zemědělství. Projekt je připravený, proto má také městys přiklepnutou dotaci dva a půl milionu korun. Příspěvek ministerstva životního prostředí však bude stačit jen na zhruba třetinu nákladů. Půjde totiž o rozsáhlé práce, zahrnující i opravu hráze.

close Deník na návštěvě. info Zdroj: DENÍK zoom_in

Právě do tělesa hráze bylo před časem při stavbě při stavbě kanalizace uloženo potrubí, následkem byla ztráta nepropustnosti. Voda pak zaplavovala níže položené zahrady. Rybník je proto dlouhodobě upuštěný.

Výšku jeho hladiny po rekonstrukci bude nastavovat nový požerák, tedy vypouštěcí zařízení. Do nové sypané hráze, stejně jako do zahrad směrem k řece Blanici, budou pod zem uloženy rámové betonové propustky, takzvané benešáky. Ty budou schopny odvést až padesátiletou vodu.

„Celkové náklady by měly přesáhnout sedm milionů korun,“ uvedl starosta a připomněl, že rekonstrukce rybníka patří v městysi se zhruba třináctimilionovým rozpočtem mezi velké akce. Proto také radnice požádá o podporu ještě ministerstvo zemědělství, které by mohlo pod Blaník poslat až dva miliony korun.

Při rekonstrukci nádrže dojde samozřejmě i k odbahnění. Množství sedimentu je úměrné době, během níž obyvatelé domů ležících na vodoteči zásobující rybník likvidovali obsahy svých jímek prostřednictvím přepadů. Ty byly běžné ještě zhruba před deseti lety. Pak v Louňovicích vybudovali kanalizaci a postavili čistírnu odpadních vod. A také se kvůli úvěru na dalších třicet let zadlužili.

„Bahno a jeho vrstvu měřili odborníci georadarem z loďky. Máme také chemický rozbor sedimentů, a protože je jeho výsledek příznivý, je možné je vyvézt na pole a zaorat. Už to máme domluvené s majitelem pole, souhlasí s tím i správa Chráněné krajinné oblasti Blaník,“ vysvětlil Václav Fejtek.

Nejnákladnější částí projektu bude překopání hráze, po níž vede krajská silnice II/125 z Vlašimi do Tábora, a její opětovné uvedení do provozuschopného stavu. Změní se také zatím kolmé, kamenem vyzděné břehy, které spíš než rybník připomínají vesnickou požární nádrž. Místo nich bude mít rybník pozvolna sestupující břehy, které v letní sezoně umožní přístup do vody také plavcům.