S tímto názorem se plně ztotožňuje benešovská policie, zakladatel projektu babybox Ludvík Hess i ředitel benešovské nemocnice Milič Řepa. Naopak. Jejich provoz plně podporují.

„Policie má ke zřízení babyboxů pozitivní vztah,“ uvedla Diana Škvorová, tisková mluvčí benešovské policie na dotaz, jak vnímá policie názor OSN, že babyboxy prý údajně nepřispívají k zodpovědnosti rodičů a jejich provoz by měl tedy stát zrušit.

Do současné doby je v Česku celkem čtyřiačtyřicet těchto schránek. Cílem zakladatele projektu babybox je, aby v republice fungovalo sedmdesát takovýchto zařízení, kam mohou matky své nechtěné děti anonymně odložit.

„Jsem přesvědčen, že ze strany OSN došlo k nepochopení a nedopatření. Babyboxy jsou v plném souladu s celou úmluvou o právech dítěte ve všech jejích 54 článcích. Zvláště pak s jmenovanými články 6, 7,8, 9 a 19 a já sám tuto úmluvu ctím,“ uvedl Ludvík Hess s tím, že základní ideou úmluvy je chránit život dětí. A babyboxy ho bez pochyby pomáhají zachraňovat.

Důkazem jeho slov a opodstatněnosti tohoto zařízení je padesát novorozenců, které se od roku 2005 ve schránkách zdravotníci našli.

Organizace spojených národů (OSN) přišla nedávno s návrhem, aby Česká republika zrušila provoz všech čtyřiačtyřiceti babyboxů, které od roku 2005 zachránily život padesáti novorozencům.

Údajně prý dochází k porušování pěti článků Úmluvy o právech dítěte, a to třeba právo na život.

„Babyboxy jsou určitou formou elektrického jističe. Není cílem ho používat, ale mít ho jen pro případ nouze,“ vysvětlil hlavní myšlenku zřizování schránek pro beztrestné a anonymní odložení nechtěných dětí Ludvík Hess.

Že má své místo i v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie, je přesvědčený její ředitel Milič Řepa.

„Na začátku je důležité říct, že tento problém má mnoho rovin a každý z protichůdných názorů, které zaznívají, mají jistě své opodstatnění,“ řekl na začátek rozhovoru ředitel benešovského špitálu.

Uvedl, že podle charty práv dítě má každé dítě právo znát své rodiče. Zároveň ale vyzdvihl důležitost a opodstatněnost tohoto zařízení.

„Babyboxy prokazatelně zachraňují životy novorozenců a pokud se povede zachránit byť jedno dítě, tak mají smysl,“ míní lékař Milič Řepa.

Jestli schránky přispívají či nepřispívají k zodpovědnosti rodičů zůstává otázkou. Na tom se shodují všichni oslovení, stejně tak jako na tom, že zrušení babyboxů nikoho k zodpovědnému chování nepřivede.

„Jsem rád, že každé dítě, které se dosud v naší porodnici narodilo, má své rodiče. Ale jsem i rád, že náš babybox splnil svůj účel a zachránil holčičku, která by byla jinak s největší pravděpodobností poškozena na svém životě,“ dodal na závěr předstvitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

V 44 schránkách, kterév ČR jsou, se našlo padesát dětí. Devětačtyřicátým miminkem byla holčička v benešovském babyboxu.