Stále stojí s prázdnými pneumatikami na stejných místech, zapadávají listím nebo sněhem a znemožňují technickým službám pravidelnou údržbu komunikací.

„Vrak auta je motorové vozidlo, které je trvale a zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. A prohlásit vůz za vrak může pouze znalec. Nikoliv policista nebo strážník,“ vysvětlil tehdy, nyní odvolaný velitel Městské policie Benešov Luboš Baranec s tím, že právě kvůli tomuto nařízení mají svázané ruce při snaze tato vozidla z ulic odstranit.

Jakmile vyšel článek s poměrně ožehavým tématem, nenechaly na sebe reakce čtenářů dlouho čekat. Proto se k němu redaktoři deníku po měsíci vrátili.

Tentokrát bývalý velitel obhajoval svou údajnou nečinnost tím, že chtějí město od vraku zbavit, ale naráží na předpisy, které musí strážníci dodržovat
a postupovat podle zákona. Navíc prý mají problém s auty, která odtáhnou.

V té době, přesně 15. září, měl už Luboš Baranec v hlavě nápad, jak se při dodržování všech předpisů a dodržování zákona těchto aut zbaví.

„Jednou cestou je udílení pokut majitelům a provozovatelům aut, která nesplňují technickou způsobilost k provozu motorových vozidel. Druhou, přimět svaz pojistitelů, aby si řádně plnil své povinnosti,“ našel řešení bývalý velitel.

Ale zůstalo pouze u myšlenky. Realizace jeho plánu se zatím neuskutečnila. Na dotaz, jak se chystá řešit tento problém Petra Župková, strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení městské policie, odpověděla, že se změnilo vedení a tedy spíš než na ní, bude lepší se obrátit na Tomáše Podholu, který je pověřený řízením městské policie.

„Městská policie v současnosti zpracovává, kde který vrak stojí. Jakmile to počasí dovolí bude postupovat podle zákona a tyto vraky začne odtahovat. Jestli to bude za týden nebo za měsíc nedokážu říct. Každopádně na to musí být vhodné klimatické podmínky,“ uvedl Podhola.