Na dospělé čekaly dvě výstavy. Tu první v budově radnice připravil zahrádkáři, tu druhou, výstavu drobného zvířectva, pak členové místního svazu chovatelů. Celé posvícení pak doplňovaly prodejní stánky.