Při tom se zabýval 16 žádostmi o změnu ÚP ze strany města a dalšími 70 ze strany dalších občanů či organizací. A s jeho prací v Benešově panuje, a to nejen přímo na radnici, spokojenost.

„Hlavním cílem komise pro architekturu bylo přesvědčit radnici, aby vybrala nového městského architekta. To se stalo a my jsme spokojeni i s tím, že je to právě pan Schwarz,“ uvedla při schůzi zastupitelů Jana Čechová (STAN), předsedkyně komise.

K práci městského architekta, respektive k výši jeho roční odměny, směřoval při schůzi také dotaz Romana Tichovského (ODS). Vedení města se ptal, zda je to 600 tisíc korun.

„Ano, samozřejmě to město nějaké peníze stojí,“ odpověděl kladně místostarosta Jiří Švadlena (ANO) s tím, že odměna Michala Schwarze je zasloužená. „Pro Benešov pracuje dva dny v týdnu a už během onoho prvního měsíce je jasné, že má hodně práce. Proto bude možná potřeba úvazek ještě navýšit,“ připomněl Švadlena a starosta Petr Hostek ještě doplnil, že architekt Schwarz má práce nad hlavu. „Proto peníze, které má, nejsou zadarmo,“ dodal.

Výši odměny architektovi hájila i opoziční zastupitelka Jana Čechová. „Kvalifikovaná práce má svou hodnotu a tohle skutečně nejsou vyhozené peníze,“ řekla.

Městský architekt Michal Schwarz nemá v Benešově žádnou rozhodovací pravomoc, ale pouze pozici rádce, konzultanta, experta. Jeho úkolem je například spolupráce při pořizování a zpracování územního a regulačního plánu, vyjadřování se k návrhům staveb realizovaných za peníze města, předkládání návrhů a doporučení ke stavbám včetně detailů nebo odborná vyjádření ke stavební činnosti na katastru Benešova a Úročnice.

Ale možná nejdůležitějším posláním městského architekta, je zachování a ochrana specifik a charakteristik Benešova. Platí to, i když má být městský architekt i vizionářem. To ale pouze vizí vzniklých na základě detailních znalostí konkrétních problémů a přání a názorů obyvatel města.