Až do poloviny srpna probíhá na zřícenině hradu Zlenice na pravém břehu Sázavy další ročník tradičního ArcheoCampu, který pořádá Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice, které o tuto památku již dvanáctým rokem pečuje.
Archeologický průzkum, jenž je podmíněn probíhajícími památkovými úpravami, zde provádí Tomáš Durdík z Archeologického ústavu Akademie věd ČR spolu se Sdružením Zlenice a dalšími dobrovolníky, především z řad studentstva, kteří tady tráví část letních prázdnin.
Během prvního týdne ArcheoCampu byly provedeny dvě sondy. Ta první v prostoru zaniklé první brány předhradí, který bude v budoucnosti vytížen a ohrožen provozem, navázala na loňský ročník ArcheoCampu, při kterém se tento prostor poprvé odkrýval. Druhá se prováděla na severní hraně předhradí, kde byla odkryta část opevňující kamenné hradby.
„Do prostoru první brány jsme přišli, lidově řečeno, s křížkem po funuse. Situace je tady totiž úplně zničená,“ popisuje stav Tomáš Durdík. „My ovšem hledáme informace, ne věci. I to, že zde nic není, o něčem vypovídá,“ dodává ale vzápětí.
Druhá sonda byla však štědřejší, neboť na severní hraně předhradí archeologové objevili předměty z doby jeho vzniku. „Jedná se o běžný informační sortiment, například zlomky keramiky nebo zvířecí kosti jako odpad z kuchyně,“ vyjmenoval Durdík, podle něhož je to obraz takové hradní každodennosti. Dále tu také našli základovou substrukci, jež podle Durdíka zřejmě pochází zpod nějaké lehčí, možná roubené hospodářské budovy.
Obě sondy skončily předevčírem poté, co došlo k jejich zaměření, zdokumentování a následné konzervaci. Dále budou pokračovat konzervační práce v jádru hradu. „Půjde především o zacelování děr ve zdech a o celkovou údržbu areálu hradu,“ vysvětlil Vlad Havelka, jednatel Sdružení Zlenice.
ArcheoCamp se koná i přes to, že ráno 26. června 2007 neznámý pachatel ukradl ze skladu na Velké Ohradě v Praze připravenou výbavu táborové kuchyně, novou motorovou pilu a k tomu také elektrické vybavení. Žádná z odcizených věcí se sice nenašla, ale chod tábora to nenarušilo. „Kuchyň jsme složili z vlastních zdrojů a místní lidé, kteří nám fandí, věnovali to ostat-ní,“ váží si činu Havelka.
Letošního ročníku ArcheoCampu se prozatím zúčastnilo pětadvacet dobrovolných „archeologů-amatérů“, jimž přálo počasí o něco víc než loni. Sdružení Zlenice ale očekává, že by do konce tábora mělo dorazit ještě alespoň deset dalších, kteří se dopředu přihlásili. „Pokud by však měl někdo doposud nepřihlášený zájem, může klidně přijet. Stačí se nám den dopředu nahlásit,“ nabízí Havelka s tím, že zájemci se mohou hlásit na telefonu 603 991 619.