I letos v létě prováděl na pravobřežním hradě Zlenice Archeologický ústav Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce (ArÚ) ve spolupráci s Katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni výzkum v ohrožených plochách, jichž se v budoucnu dotknou památkové úpravy objektu, které hodlá realizovat Sdružení Zlenice.

„V letošním roce probíhaly všechny práce opět v areálu předhradí a souvisely především s plánovanou výstavbou lávky,“ upřesnil profesor Tomáš Durdík (ArÚ), přední odborník na českou hradní architekturu. Zkoumal se především prostor vyústění mostku do prostoru předhradí, kde se ukázalo, že je historické nadloží velice slabé. „Všechna „životní špína“, kterou tu naši předkové zanechali, je prakticky pryč. Hned pod dnešním povrchem se nachází skála,“ posteskl si archeolog Durdík.

Ač se toho z původní situace mnoho nezachovalo, něco přeci jenom archeologové objevili. „Našli jsme do horniny zasekanou poměrně velkou jámu, která byla vyplněná maltou a interiérovou, vyhlazenou omítkou. Z toho usuzujeme, že tam byly základy nějaké, asi dřevěné, avšak omítané stavby,“ domnívá se akademik Durdík.

O kousek dál se dochoval i nepatrný zbytek štětování. „To je úprava povrchu nádvoří zaválcovaným, zadusaným ostrohranným kamenem. Sloužilo to jako ochrana svažitého nádvoří před vodní erozí,“ vysvětlil Durdík. O tom, jak historii nenávratně odnáší pryč vodní živel, se badatelé přesvědčili na vlastní oči. Při práci je totiž několikrát zastihly letní přívalové deště.

Vykopávky ale na druhou stranu přinesly zajímavé informace o turistickém ruchu na Zlenicích v první polovině dvacátého století. Z té doby se z hlíny vytáhlo mnoho věcí. Mezi jinými i mince nebo luxusní dámské cigaretové špičky. „Jak je vidět, hrad býval v té době zřejmě cílem mnoha světáckých výletů,“ dodal Tomáš Durdík.

Další zkoumaná plocha je v místě, kudy se dnes sjíždí z předhradí do druhého příkopu. Právě přes ten bude snad již v příštím roce budována lávka a přístupová cesta. I tahle situace je ale rovněž velmi zranitelná. „Každý průjezd, byť jen multikárou, ji ničí. Budeme to však mít přesně zdokumentováno, takže i kdyby to bylo třeba v průběhu stavby poškozeno, bude potom možné stav obnovit,“ ubezpečuje Durdík.

V místech této sondy archeologové odkryli také vstup do původní hospodářské budovy, kde se dokonce našly i součásti vybavení dveří: zámek, zarážka a čepy.

Výsledky letošního výzkumu, který na Zlenicích prováděli zejména studenti archeologie z Plzně v rámci svého seminárního výzkumu, jsou na první pohled možná ne nijak převratně atraktivní. „Ovšem díky tomu, že o hradu již ledacos víme, jsou velice cenné. Jde o další kamínky do obrazu, který postupně skládáme. A tam i kousek, který není zrovna blyštivý, může být důležitý,“ hodnotí letošní objevy profesor Durdík. „Doplňuje nám to představy o tom, jak hrad fungoval, jak tady lidé žili, jak se objekt vyvíjel a také jak proběhl jeho zánik,“ uzavírá archeolog.

TOMÁŠ MACHÁČEK