Kromě odborných výkladů si tak příchozí mohli umlít mouku pomocí kamenného žernovu, a z té si pak upéci na ohništi placku. Ve sklepení byla připravena ukázka reálné archeologie. Děti měly za úkol vykopat ze země sklepení střepy hliněné nádoby a tu posléze sestavit. Ti nejmenší si mohli v tvořivé dílničce malovat, nebo si vyrobit obličejovou masku.