To potvrdila ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže Jana Tomicová. „Jako zcela mimořádná se jeví skutečnost, že nebyl zaevidován ani žádný epidemický výskyt infekčního onemocnění,“ řekla.

Tři tábory na Benešovsku a v blízkém okolí se však nevyhnuly anonymním stížnostem. Ty se ukázaly jako neopodstatněné. První stížnost upozornila na zápach na hasičském táboře ve Stříbrné Skalici. Druhá na údajně špinavé nádobí na táboře u Vlastějovic.

VEDOUCÍ NIC NEPOSLAL

Třetí se zaměřila na tábor u Českého Šternberka. Zde se věc vyvinula nečekaně. Hygienici tam vyrazili na základě stížnosti podepsané jménem hlavního vedoucího. Stížnost poukazovala na nedostatečný úklid hygienických zařízení a na chybějící rozbor vody v bazénu v areálu rekreačního střediska. Údajný odesilatel ale na místě uvedl, že podnět nepodával. I následná kontrola dopadla dobře. Všude bylo čisto a zdejší požární nádrž nebyla vedena jako vodní plocha k rekreaci.

Ani rodiče dětí z tábora u Českého Šternberka neměli s průběhem akce problém. „Synek byl vždycky spokojený a na nic si nestěžoval. S hygienou problémy nebyly, co vím,” uvedla Eva Pokorná. „Jednou jsme měli špatnou zkušenost s táborem, ale ten už provozovatelé nepořádají,“ dodala.

V rámci 148 běžných kontrol v kraji hygienici odhalili nedostatky při pořádání 11 táborů. Většina chyb se týkala počtu umyvadel a záchodů neodpovídající počtu účastníků, přeplněných chatek, chybějícího úložného prostoru či nedostatečného místa mezi jednotlivými lůžky. Našly se také nedostatky v očkování dětí nebo chyběla izolace pro nemocné. Benešovsko ale prošlo s čistým štítem. Loni to ale bylo jinak. „V roce 2016 byla zjištěna závada ve zdravotnické dokumentaci fyzických osob činných při akci a závada v zajištění podmínek pro osobní hygienu, tedy nedostatečný počet výtokových kohoutů u umyvadel s ohledem na počet dětí,” doplnila Dana Šalamunová, tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Základny táborů chátrají Středočeským hygienikům bylo nahlášeno celkem 295 různých táborů, jichž se dohromady účastnilo 24214 dětí. Nejvíce jich bylo na Příbramsku (58), Benešovsku (42) a také na Kutnohorsku a Rakovnicku (39). Naopak jen v ojedinělých případech se tábory konaly na Kladensku a Nymbursku (po 2). Příliš lákavé nebylo ani Kolínsko, Praha-východ a Praha-západ (po 5). Táborů je v kraji hodně a je o ně zájem. Zázemí ale podléhá zubu času. U táborových základen je vesměs patrné opotřebení a někde dokonce lze hovořit o chátrání. „Ne vždy je ze strany provozovatelů rekreačních objektů patrná snaha situaci řešit. Navíc, patrně z důvodu stále se zvyšujícího zájmu, se setkáváme s překračováním maximální kapacity, což vede k nedodržení prostorových požadavků v chatkách nebo nedodržení podmínek pro osobní hygienu dětí,“ dodala Jana Tomicová.