„Kromě poděkování učitelům je smyslem ankety také ocenění těch nejlepších. Chceme pomáhat zvyšovat prestiž povolání učitele, které si zaslouží respekt a uznání,“ uvedla vedoucí oboru školství, kultury a sportu Ivana Kárová, která slavnostní akcí i provázela.

Slavnostního předávání ocenění Benešovský Ámos nominovaným pedagogům z benešovských základních škol se za město zúčastnili starosta Jaroslav Hlavnička a místostarosta Zdeněk Zahradníček.

close Z vyhlášení výsledků ankety Benešovský Ámos. info Zdroj: archiv Městského úřadu Benešov zoom_in Z vyhlášení výsledků ankety Benešovský Ámos.

Ocenění za celoživotní přínos ve školství se vztahuje k dlouhodobému přínosu benešovskému školství a k šíření jeho dobrého jména v rámci města. Ocenění odpovídá vysoké profesionalitě v oboru a celoživotnímu nasazení v oblasti školství.

Pedagog roku je oceněním pro nejlepšího pedagoga, který v daném školním roce významně přispěl ke zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu s přímým dopadem na žáky. Pro jeho práci je typická inovativnost výuky, kultivovanost, vstřícnost a vlídnost k žákům i kolegům. Dokáže nadchnout žáky a motivovat je svou osobností.

Výsledky

I. kategorie nominovaných pedagogů za školní rok 2021/2022 – zasloužilý pedagog
Božena Zlatušková – zasloužilý pedagog nominovaný městem Benešov, bývalá učitelka Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole Benešov
Eva Hasmanová – učitelka Základní školy Benešov, Jiráskova
Miloslava Hlaváčková – učitelka Základní školy Benešov, Dukelská
Dagmar Vondráková – učitelka Základní školy Benešov, Na Karlově
Anna Tahalová – učitelka Základní školy a Praktické školy Benešov

II. kategorie nominovaných pedagogů za školní rok 2021/2022 – nejlepší pedagog 1. stupně z pohledu ředitele školy
Jana Pěnkavová – učitelka Základní školy Benešov, Jiráskova
Jana Janoušková – učitelka Základní školy Benešov, Dukelská
Kateřina Růžičková – učitelka Základní školy Benešov, Na Karlově
Jana Černá – učitelka Základní školy a Praktické školy Benešov

III. kategorie nominovaných pedagogů za školní rok 2021/2022 – nejlepší pedagog 2. stupně z pohledu ředitele školy
Adriana Vacíková – učitelka Základní školy Benešov, Jiráskova
Veronika Švarcová – učitelka Základní školy Benešov, Dukelská
Kateřina Čeňková – učitelka Základní školy Benešov, Na Karlově

IV. kategorie nominovaných pedagogů za školní rok 2021/2022 – nejlepší pedagog z pohledu žáků
Lenka Suldovská – učitelka Základní školy Benešov, Jiráskova
Jan Jiráň – učitel Základní školy Benešov, Dukelská
Jiří Pavlík – učitel Základní školy Benešov, Na Karlově
Radka Svobodová – učitelka Základní školy a Praktické školy Benešov

Zdroj: Městský úřad Benešov