Obhájci obžalovaného během dokazování napadli odborný posudek soudní znalkyně a dětské psycholožky Anny Balatové, kterou senát předvolal k výpovědi.

„Paní doktorka odpovídala obecně, do velké míry četla z posudku, který se podle obhajoby nebyl zpracován objektivně,“ vyjádřil pochybnosti o úrovni posudku advokát obžalovaného Josef Podhorský s tím, že navrhl soudu vyžádat si prvotní podklady, které znalkyně použila při vyhotovení odborného posudku. S tím se ztotožnil i druhý z obhájců obžalovaného stomatologa.


„Dala bych ruku do ohně za to, že to, co uvedla při výslechu na Policii ČR jedenáctiletá poškozená vzhledem k detailům i opakovaným výpovědím, které se neměnily, je pravda, že si dívka nevymýšlela,“ uvedla soudní znalkyně Anna Balatová s tím, že u vyšetřované dívky nezjistila žádnou patologii a její intelekt ohodnotila jako lehce nadprůměrný, paměť a spolupráci jako výbornou.

Uvedla také dopodrobna způsoby, jakými vyšetřování nezletilých prováděla, i to, že na samotný zážitek u stomatologického vyšetření se už nedotazovala, vzhledem ke své přítomnosti u opakovaných výslechů nezletilých na policii.

„Domnívám se, že to nebylo třeba, protože jsem byla u obou výslechů přítomna a měla jsem k dispozici protokoly a další podklady. Pouze jsem se zeptala, zda chtějí tu situaci něčím doplnil,“ odpověděla na zpochybňování odborného posudku advokáty obžalovaného.

Mezi jinými včera během hlavního líčení vypovídala lékařka ORL benešovské nemocnice, která poškozenou nezletilou dívku těsně před návštěvou stomatologa ošetřovala, dále pak pacienti obžalovaného, kteří se s poškozenými setkali v čekárně stomatologa a servisní technik, jenž v inkriminovanou dobu opravoval přístroje na zubní pohotovosti.

K soudu se nedostavil jeden ze soudních znalců v oboru sexuologie, který měl vypracovat odborný posudek na obžalovaného Pavla Seidla, druhý ze soudních znalců se sice dostavil, ale předsedkyně senátu Ivana Doubková uvedla, že oba znalci musí vypovídat současně a odročila hlavní líčení na 10. srpna, kdy by měli být oba znalci z oboru sexuologie-psychologie vyslechnuti.

Jednání u benešovského soudu probíhalo bez přítomnosti lékaře, kterého žaloba viní z toho, že loni koncem února osahával jedenáctiletou pacientku a dvě sedmiletá dvojčata, chlapce a dívku. Pavel Seidl vinu odmítá. KAREL CHLUMEC