Soutěž Adapterra Award letos již po páté pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting. Koordinátorka soutěže Andrea Křivánková připomněla, že soutěž oceňuje adaptační projekty na měnící se klimatické podmínky. „Cíleně hledá projekty reagující na dopady klimatické změny z oblastí, jako jsou revitalizace veřejných prostranství, budování krajinných prvků, zpřírodnění vodních toků, hospodaření v lesích, adaptace firemních areálů a průmyslových center, soukromých i veřejných budov,“ uvedla a vyzdvihla letošní počet přihlášených. „Máme obrovskou radost, že se jich letos přihlásilo 115, což je zatím nejvíc v historii soutěže. Budeme tak moci ocenit nejlepší z nich a doplnit naši veřejně přístupnou databázi příkladů z praxe o další inspiraci,“ řekla.

close Poděkujte hasičům info Zdroj: Grafik redakce zoom_in

Soutěž se dělí do pěti hlavních kategorií: Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov, Pracovní prostředí a Cena sympatie, kterou uděluje veřejnost v internetovém hlasování. V kategorii Volná krajina je mezi přihlášenými i projekt Revitalizace krajiny v okolí Bystřice. „Město Bystřice je krajem luk a hájů s nespočtem polních cest a pěšin, které přináší prostor pro toulky volnou krajinou. Od roku 2020 dochází k realizaci řady projektů, které mají pozitivní přínos pro ekologickou stabilitu daného území a přirozeně ovlivňují hospodaření s vodou,“ stojí v anotaci u projektu v seznamu přihlášených s tím, že na podmáčených a neobhospodařovaných pozemcích bylo vybudováno šestnáct tůní, které respektují stávající modelaci daného území a po dokončení byly zcela začleněny do okolní krajiny. „Majestátně tyčící se nově vysazené aleje lip, bříz, dubů, javorů a třešní přirozeně chrání krajinu před dopady půdní eroze,“ dodává anotace.

Druhým zástupcem Benešovska je projekt s názvem Jezírka Green Village Tvoršovice v kategorii Zastavěná území. „Retenční jezera dešťových vod v novém obytném souboru Tvoršovice slouží pro zachytávání dešťových vod z komplexu bytových a rekreačních domů. Jezera zároveň slouží pro rekreaci obyvatel z bytové zástavby i stávajících obyvatel původní vesnice,“ píše se v anotaci s tím, že autor návrhu konceptu byl inspirován historickým konceptem osidlování kolem vodních ploch a rybníků. „Okolí jezer je domovem mnoha rostlin a živočichů vázaných na vodu a blízké okolí. Dvě velká jezera ochlazují prostředí a odparem příznivě ovlivňují mikroklima lokality,“ připomíná anotace.

STŘEDOČESKÉ PROJEKTY PŘIHLÁŠENÉ DO SOUTĚŽE 

Kategorie Náš domov 
• Dům jižního slunce (Praha západ) 

Kategorie Pracovní prostředí 
• Udržitelnost aneb hotel se zeleným fungováním, Chateau Mcely s.r.o. (Mcely, Nymbursko) 

Kategorie Volná krajina 
• Kořenová čistírna odpadních vod (Klokočná, Praha-východ)
• Obnova přírodních stanovišť ve II. zóně CHKO Křivoklátsko (k.ú. Karlova Ves, okres Rakovník, kraj Středočeský)
• Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy (Veselice, Boleslavsko)
Revitalizace krajiny v okolí Bystřice (Bystřice a okolí, Benešovsko)
• Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín (k.ú. Bukol, Křivousy, Lužec nad Vltavou, Vraňany, Zálezlice, Mělnicko) 

Zastavěná území 
• Hala Borky v Kolíně, Lesopark Borky (Kolín)
Jezírka Green Village Tvoršovice (Tvoršovice, Benešovsko)

Projekty, které postoupí do velkého finále soutěže, budou oznámeny 1. srpna. Ten den rovněž odstartuje online hlasování veřejnosti o Cenu sympatie, které potrvá do 15. října. Samotné vyhlášení vítězů pak proběhne 1. listopadu na konferenci Adapterra Awards.