Pětidenním adaptačním seznamovacím kurzem zahájili školní rok studenti prvního ročníku VOŠ a Střední zemědělské školy Benešov. V rekreačním středisku ve Smršťově u Louňovic pod Blaníkem se sjelo čtyřiadevadesát budoucích agropodnikatelů, odborníků na zeleň a poprvé i studenti přírodovědného lycea spolu s několika pedagogickými pracovníky. „Máme zkušenosti, že takový pobyt před nástupem do školy je pro žáky velice prospěšný,“ uvedla učitelka Zdeňka Kotzotová.
Adaptační kurz pro nové žáky uspořádala zemědělka již počtvrté. Jeho cílem je vzájemné poznání a sebepoznání, získávání a upevňování vztahů mezi samotnými žáky i mezi žáky a pedagogy. „Je potřeba, abychom si na sebe trochu zvykli a seznámili. Zároveň si žáky chceme otestovat, a tím zjistit, jaké mají povahy, jak dokáží být partou, jestli dovedou držet za jeden provaz nebo zda mají mezi sebou silné individuality,“ říká Kotzotová.
Budoucí spolužáci se poznávali při sportovních aktivitách, různých soutěžích i třeba při táboráku. „Protože jsme zemědělská škola, kurz je zaměřený na zemědělství. Žáci se učili biologii, češtinu, dějepis, matematiku, jazyky, většinou ale formou her. Předměty jsme koncipovali do přírody, různé poznávačky v lese, například dřevin či hub. Kromě učení se konaly sportovní mezitřídní turnaje nebo vědomostní soutěže, při kterých se rozvíjí komunikativní dovednosti a schopnosti týmové spolupráce. Žáci objevují vlastní silné stránky a slabosti a vytváří si zdravou sebedůvěru,“ potvrdila učitelka s tím, že mezi žáky a pedagogy se během týdne vytvořila určitá důvěra, která pomůže překlenout mnohdy těžké začátky v novém školním prostředí.
Přestože polovinu pobytu propršelo, prváci se rozhodně nenudili. Celodenní výlet s prohlídkou koňské a kozí farmy s ochutnávkou sýrů a výstup na Blaník si žáci pochvalovali. Zajímavé byly přednášky na téma drogová prevence, sociální a osobní problémy, kriminalita, alkohol nebo přednáška o Podblanicku „Co nás čeká, jsme přibližně věděli, a všechno se potvrdilo. Bylo to prima. Na víkend bychom mohli jet domů a ještě si to jednou zopakovat,“ shodli se studenti přírodovědného lycea.
„Těch několik dní se vydařilo, máme z toho všichni dobrý pocit,“ dodala Kotzotová.