I když čtyřtisícová aglomerace už dva roky nemůže používat pro ukládání komunálního odpadu svou vlastní skládku a odpad vozí do Přibyšic, ještě letos by to mělo být jinak.

„Na skládku u křižovatky na Drachkov jsme přestali vozit domovní odpad na začátku roku 2009 kvůli tomu, že ho už nebylo kam ukládat. Kapacita skládky se vyčerpala,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.

Bystřice by samozřejmě chtěla, aby svou vlastní skládku mohla znovu využívat. „Děláme vše pro to, abychom odpad mohli vozit znovu právě tam,“ uvedl starosta Bystřice Daniel Štěpánek.

Právě tam však neznamená doslova na to samé místo. Ve hře je rozšíření skládky o další území. „Původní skládka se trochu rozlezla,“ potvrdil starosta překročení kapacity úložiště i faktický důvod jeho uzavření. „Proto musíme část původní skládky rekultivovat. Odtěžíme odpad a na zem položíme nepropustnou fólii tak, jako je to pod většinou současné skládky,“ vysvětlil starosta.

Nyní chce Bystřice rozšířit ukládací území o druhou etapu. „Její celková kapacita, včetně první etapy bude osmdesát tisíc kubíků,“ upřesnil Rataj, ředitel TS Benešov.

„Nová skládka by nám měla vydržet přibližně deset let. To proto, že se objem odpadu stále zvětšuje,“ míní Štěpánek. Ředitel TS je však mnohem optimističtější. „Věřím tomu, že se na skládku bude ukládat odpad déle než patnáct let,“ řekl.

I když by Bystřice chtěla novou část skládky zprovoznit ještě letos, jisté to rozhodně není. Zvláště proto, že se neustále vyvíjejí a zejména zpřísňují ekologické normy.

Bystřice už v roce 2005 měla projektovou dokumentaci na II. etapu. Jenže dotáhnout záměr až k jeho realizaci se jejím úředníkům zatím nepovedlo.

„Museli jsme řadu věcí přepracovat. Loni jsme ale už získali integrované povolení jak na rekultivaci současné skládky, tedy první etapy, tak výstavbu skládky nové, druhé etapy,“ potvrdil šéf bystřické radnice.

V současné době už Bystřice vlastně pouze čeká na vyjádření benešovského odboru životního prostředí. Pokud přijde kladné, mohl by pak zahájit stavební úřad MěÚ Bystřice stavební řízení. Na jeho konci by pak bylo stavební povolení a samotné budování. Do stadia stavebního řízení se ale druhá etapa skládky už jednou dostala.

„Pak přišla stavba čtvrtého železničního koridoru a bylo potřeba řadu údajů doplnit či nahradit nebo je nechat vypracovat znovu,“ připomněl starosta Bystřice Daniel Štěpánek.

Koridor nyní částečně zasahuje i do ochranného pásma skládky. Technicky to však není zásadní problém. Vyřeší ho odvodnění a opěrné zdi. Rekultivace I. etapy přijde Bystřici na šest milionů korun, výstavba II. etapy pak na další čtyři.

Náklady
Od roku 1993 do roku 2009 Bystřice uložila na svou vlastní skládku 25 tisíc kubíků (tedy přibližně 25 tun) komunálního odpadu. Průměrně za rok 1563 tun. Od začátku roku 2009 technické služby začaly vozit odpad do Přibyšic a účtovaly Bystřici poplatek za uložení 500 korun za tunu. Za dva roky tak Bystřice zaplatila navíc 1,5 milionu korun. Za každý další měsíc prodlení a ukládání odpadu do Přibyšic zaplatí Bystřice 65 tisíc korun.