Ve vestibulu vlašimské radnice poblíž pokladny propagovala kolínská realitní kancelář svou tiskovinu, měsíčník Realitní noviny, s nabídkou bytů, chat a chalup v kraji. Hromádka časopisů byla volně přístupná každému. Zatímco například v Benešově nalezne občan na stejném místě městské tiskoviny, Vlašim propagovala protiprávně obchod s nemovitostmi.

„Nic nevím a nevím ani, jak se to sem dostalo,“ odpověděla na dotaz, zda si každá soukromá firma může přinést na úřad své propagační materiály, vedoucí odboru vnitřních věcí Jana Provazníková, která ten den pracovala v pokladně. Nic o propagaci jiné právnické osoby v úředních prostorách neví ani tajemník městského úřadu. „Ne, není mi o tom nic známo a nic o tom nevím,“ řekl Karel Balík. Jak je možné, že si nikdo nevšiml nepovolené propagace ani toho, co se do těchto prostor přináší, však odpovědět nedokázal. „Tento materiál ale ještě dnes zmizí,“ přislíbil.

Podle Zákona o obcích k podobné činnosti nemá město oprávnění. Mohlo by tak učinit pouze v případě, že má uzavřenou smlouvu o sdružení ve smyslu příslušného ustanovení závazkových práv občanského zákoníku. A to ještě pouze za předpokladu, že by se spolupráce týkala občanskoprávních vztahů. Takovou smlouvu by navíc muselo schválit městské zastupitelstvo.

„Neobtěžujeme klientelu změtí developerských projektů. Naše realitní noviny se budou distribuovat na veřejných místech,“ uvedl šéf realitní kanceláře Tomáš Neumann. Společnost si tak nejspíš chce v době krize, kdy obchod s nemovitostmi stagnuje, odložením balíčku nabídkových časopisů ve vestibulu úřadu vylepšit hospodářský výsledek.

„Každopádně by majitel baráku měl vždy vědět, co mu do objektu kdo nastrčí. To by tam příště mohly být drogy a pak třeba igelitka s výbušninou,“ shrnul lapidárně celou záležitost třiapadesátiletý Tomáš z Vlašimi.

KAREL CHLUMEC